Siirry sisältöön

Yritykset ja sairaalan ammattilaiset kehittivät uusia ratkaisuja sairaalan tarpeisiin

22.11.2017 | OuluTurkuUutiset

Jatkoon edenneiden YSI-pilottiyritysten edustajat: vas. Essi Kariaho, Lääketietokeskus Oy, Timo Virko, VMP-Interior Oy, Marko Höynälä, Kipuwex Oy ja Tuomas Kärki, VMP-Interior Oy. Kuva: Anna Karppinen.

6Aika-hanke Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) tuloksia esiteltiin Yhteistyöllä tulevaisuuden sairaalapalveluita -seminaarissa 22.11.2017 OYS:ssa. YSI-hankkeen toimijat, Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat ja yliopistot ovat luoneet ja testanneet uudenlaista toimintatapaa, jonka avulla sairaalan tarpeita vastaavista innovaatioista saadaan uutta liiketoimintaa yhteiskehittämistä hyödyntämällä. Hanke päättyy vuodenvaihteessa.

Yhteiskehittämistä asiantuntijoiden, asiakkaiden ja yritysten kesken

Janne Lahtiranta Turku Science Parkista esitteli Turussa saavutettuja tuloksia. Lahtirannan mukaan Turussa kehitetty malli kehittämistarpeiden kartoitukseen sairaaloista on ollut toimiva ja tulokset merkittäviä. Oulun YSI-hankkeen PPSHP:n projektipäällikkö Pauliina Hyrkäs kertoi, että hanke on onnistunut erittäin hyvin. ”Olemme kehittäneet ja testanneet YSI-hankkeessa mallia, jonka avulla yritykset sekä sairaalan asiantuntijat ja asiakkaat tuodaan yhteen kehittämään tulevaisuuden sairaalapalveluita”.

Hankkeessa on syntynyt kuusi uutta sovellusta erikoissairaanhoidon tarpeita varten.  Ratkaisut jaettiin kypsyystason mukaan eri kehittämispoluille. Sairaalan ammattilaiset ovat olleet mukana ratkaisujen kehittämisessä, mitä he pitivät ainutlaatuisena mahdollisuutena.

Yritykset esittelivät ratkaisunsa

YSI-innovaatiokilpailun kautta mukaan aiemmin tänä vuonna valikoituneet yritykset esittelivät hankkeessa kehittämänsä ratkaisut ensin sairaalan johdosta ja keskeisistä ammattilaisista koostuvalle arviointiraadille ja seminaarissa laajemmalle yleisölle. Kaikki viisi yritystä ovat kokeneet ratkaisunsa kehittämisen yhteistyössä ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa hyödylliseksi.

YSI-hankkeessa lasten kipumittarin kehittänyt Marko Höynälä Kipuwex Oy:stä sanoo, että OYS:n asiantuntijoiden palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla kipumittari on kehittynyt vielä paremmin hoitohenkilökunnan tarpeisiin sopivaksi. Essi Kariaho Lääketietokeskus Oy:stä kertoo, että palaute on auttanut priorisoimaan lääkehävikin kirjaamiseen tarkoitetun sovelluksen kehittämistä. Oikeat, sitoutuneet asiantuntijat ja tilat ovat olleet käytettävissä.

Yritykset, joiden kanssa yhteistyötä jatketaan

Sairaalan johdosta ja keskeisistä asiantuntijoista koostunut arviointiraati valitsi jatkoon seuraavat ratkaisut:

  • Mittari lapsipotilaan kivun arviontiin, Kipuwex Oy
  • Lääkevaunu, VMP-Interior Oy
  • Sovellus lääkehävikin kirjaamiseen, Lääketietokeskus Oy

YSIn toimintamalli laajenee OYS:n innovaatiotoimintaan

YSI-hankkeessa kehitettyä toimintamallia tullaan käyttämään jatkossakin. Malli laajennetaan OYS:n innovaatiotoimintaan sopivaksi. Toimintamalli sisältää ajatuksen yhteistyöstä alueen muiden toimijoiden, esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kehittämis- ja kaupallistamistoimintojen kanssa. Työtä jatketaan myös muun muassa kansainvälisen InDemand-hankkeen, kansallisen Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen sekä Tulevaisuuden sairaala -ohjelman rinnalla.

Lisätietoja:

Pauliina Hyrkäs
projektipäällikkö, PPSHP
puh. 040 504 6180
pauliina.hyrkas(at)ppshp.fi