Yritysyhteistyön toimintamalli – Käsikirja kehittäjälle

Cover for article 'Yritysyhteistyön toimintamalli – Käsikirja kehittäjälle'

Yritysyhteistyön mallia voi käyttää sen varmistamiseksi, että kaupungilla on jatkuvasti käytössään parhaat käytännöt sekä niitä tukevat tuotteet ja palvelut. Mallin hyödyntämisen avulla toivotaan syntyvän lisää vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja kaupunkien tunnistamiin kehityshaasteisiin.

Yritysyhteistyön toimintamalli -käsikirja