Siirry sisältöön

Yrityspaneeli kehittää avoimen datan ekosysteemiä

15.05.2015 | Uutiset

Kuutoskaupungit haluavat palvella datapohjaista liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä tarvelähtöisesti ja siksi on koottu yritysten ja yritysverkostojen asiantuntijoista koostuva paneeli. Avoin data -yrityspaneeli käynnistyi maaliskuussa 2015 ja mukaan on liittynyt jo sata yritystä ja verkostoa. Yrityspaneeli tuo näkemystä datapohjaiseen liiketoimintaan liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin, teknologiavalintoihin sekä tapahtumien sisältöön. Kuutoskaupungit ja panelistit luovat näin yhdessä ekosysteemiä, jossa datapohjainen liiketoiminta voi kukoistaa.

Panelistit haluavat luoda avointa ja vireää keskustelua, jolla edistetään yritysystävällisten innovaatiomarkkinoiden syntymistä Suomeen. Tavoitteena on lisäksi löytää yhteistyömahdollisuuksia muiden avointa dataa hyödyntävien toimijoiden ja datan tuottajien kanssa. Kuutoskaupungit vastaavat näihin toiveisiin muun muassa järjestämällä tapaamisia, huomioimalla datapyyntöjä sekä tekemällä olemassa olevan datan ja uusien avauksien löytämisen helpommaksi.

Avoin data luo lisäarvoa

Ensimmäiseen Avoin data -yrityspaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi yli puolet panelisteista. Kyselyn mukaan juuri nyt kiinnostavin data liittyy liikenteeseen, tietotekniikkaan sekä karttoihin ja paikkatietoon. Yleisesti avoimen datan käyttö sovellusten pohjana näyttää olevan suositumpaa pienemmissä yrityksissä. Suuremmissa yrityksissä avoimen datan hyöty nähdään enemmän oman toiminnan tehostamisessa.

Kyselyn vastaajista 70 % tuottaa tai suunnittelee avointa dataa hyödyntäviä palveluja sekä uskoo lisäarvon syntyvän avoimen datan käytöstä sovellusten pohjana. Lähes kaikki vastaajat (yli 90 %) kokevat lisäarvon syntyvän avoimen datan yhdistämisestä muiden aineistojen kanssa.

Lue kyselystä muodostettu raportti kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Haluatko mukaan yrityspaneeliin?

Tule mukaan Avoin data -yrityspaneeliin oivaltamaan avoimen datan tarjoamia hyödyntämismahdollisuuksia ja kehittämään uutta, datapohjaista liiketoimintaa. Liittyminen käy helposti ilmoittautumislomakkeella.