Yrityksille

02.02.2015

Kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. Yrityksille tämä mahdollistaa merkittävän markkinan ja erinomaisen testiympäristön. Jos ohjelmistoyritys rakentaa toimivan digitaalisen palvelun yhden kaupungin kaupunkilaisille, syntyy pientä liiketoimintaa. Mutta jos palvelua on mahdollista käyttää useammassa kaupungissa, on kyseessä jo paljon laajempi markkina.

6Aika tuottaa edellytyksiä yritystoiminnalle, muttei suoraan rahoita yrityshankkeita.

Katso etusivultamme yrityksille suunnatut tapahtumat.

Yritykset hankkeiden kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita

6Aika-strategia tuo kaupungit, yritykset, tutkimusorganisaatiot ja kaupunkilaiset yhteen ratkaisemaan älykkäiden kaupunkien haasteita. Yrityksille avautuu mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Yritykset ovat sekä 6Aika-hankkeiden merkittävä kohderyhmä että yhteistyökumppaneita hankkeissa.

Kaupungit testi- ja kokeiluympäristöinä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia avaavat yhteistyössä toimintaansa yrityksille uusien tuotteiden kehittämisen ja testaamisen tueksi. Avoimet innovaatioalustat ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluja tosielämän tilanteissa.

Yritykset voivat hyödyntää kaupunkien tarjoamia kehitys- ja testiympäristöjä:

 • Nopeisiin kokeiluihin aidossa käyttäjäympäristössä
 • Markkinapalautteen keräämiseen uusista palveluista
 • Liiketoimintamallin prototyypin testaukseen
 • Uusien käyttäjien löytämiseen
 • Näkyvyyden saamiseen uusissa kaupunginosissa
 • Uusien yhteistyökumppanien löytämiseen
 • Tuotekehitykseen yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa
 • Olemassaolevien tuotteiden jatkokehitykseen ja testaamiseen
 • Innovatiivisten ratkaisujen, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

Listauksen kuutoskaupunkien innovaatio- ja kehitysympäristöistä löydät Citybusiness.fi-sivustolta.

Katso video: kaupungit avautuvat innovaatioalustoina

Kaupungit tukevat yritysten osaamista

 • järjestämällä tilaisuuksia markkinavuoropuheluille
 • järjestämällä tarvelähtöisiä yritysvalmennuksia ja -tapahtumia. Esimerkkinä valmennuksista ovat robotiikka-alan valmennukset yrityksille ROBOREEL-hankkeessa.
 • tuomalla uutta osaamista yritysten potentiaaliselle työvoimalle
 • edesauttamalla omalla haastetoiminnallaan uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä

Dataa liiketoiminnan vauhdittamiseen

Kuutoskaupungit ovat luoneet datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avanneet harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaneet avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.  Yrityksille avoimet datalähteet ja rajapinnat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joilla tehdään liiketoimintaa ja parannetaan kaupunkilaisten elämää.

Yritykset voivat hyödyntää kaupunkien avointa dataa:

 • uusien sovellusten ja palvelujen kehittämiseen
 • olemassa olevien sovellusten ja palvelujen laajentamiseen
 • uusiin markkina-avauksiin
 • oman datansa parantamiseen.

Kaupunkien dataportaalit:

Lue lisää avoimesta datasta Databusiness.fi -sivustolta.

Katso video: Avoin data osaksi kaupunkien strategiaa

Esimerkkejä yhteiskehittämisestä 

Nopeat palvelukokeiluhankinnat
Nopeilla palvelukokeiluhankinnoilla kiihdytetään hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Yrityksille ne ovat keino kehittää palveluja ja tuotteita aidossa käyttöympäristössä, saada markkinapalautetta ja kehittää palveluja käyttäjäkokemusten perusteella. Nopeat palvelukokeiluhankinnat käynnistyivät Helsingin Kalasatamassa, menetelmä on sittemmin levinnyt kaikkien kuutoskaupunkien käyttöön.

Katso video nopeista palvelukokeiluhankinnoista

Oppiminen ja oppimisympäristöt

Edtech-alan yritykset testaavat ja kehittävät uusia oppimisen ja oppimisympäristöjen palveluja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa. Tarpeet palveluja varten tulevat kouluilta.

Katso video koulujen ja yritysten KYKY-yhteiskehittämisestä Espoossa

Liikkuminen

Pääkaupunkiseudulla kehitetään älykkäitä liikkumisen ratkaisuja matkailijoille ja asukkaille Perille asti -hankkeessa. Esimerkiksi Helsingissä on testattu “veneiden Uberia”, ääniopastettuja sähköpyöräretkiä ja vesitiekuljetuksia matkailukohteisiin.

Opastamisen ekosysteemi -hanke kokeilee liikkumisen ohjailuun ja muuhun opastamiseen liittyviä uusia palveluja.

Logistiikka-ala

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke pilotoi ns. viimeisen kilometrin kevyitä ja autonomisia logistiikkaratkaisuja yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

Energia

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa yritykset kehittävät kaupunkien kanssa älykkäitä ja energiaviisaita alueita.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt testaa uusia energiatehokkuusratkaisuja taloyhtiöissä, esim. IoT-sensoreita hyödyntämällä.

Terveys ja hyvinvointi

CoHeWe testaa ja kehittää uusia palveluja, jotka ovat luonteeltaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tai sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten kuntouttamisen palveluja tai etämittaus- ja omahoitopalveluja.

HIPPA kehittää yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja.

Katso videolta, miten yliopistosairaalat kehittivät uusia palveluja yritysten kanssa YSI-hankkeessa

Kiertotalous

Kuutoskaupunkien kiertotalouskeskukset etsivät yhdessä uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä tukevat kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista yhteisessä CircHubs-hankkeessa.

Myös CircVol-hankkeessa edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa kaupunkialueilla. CircVolissa hyödynnetään teollisuuden tuottamia sivuvirtoja ja maarakentamisesta ylijääviä maamassoja.

IoT

IoT-pilotointiympäristöjä käytetään yhteiskehittämiseen Oulussa ja Tampereella. Tampereella pilotoinnin kohteena on älykäs valaisinverkko, Oulussa rakennusten elinkaaren hallinta ja mittaaminen. Cityiot.fi

Katso 6Aika-hankkeissa tuotetut oppaat ja suositukset eri osa-alueilta sivulta Ota käyttöön

Jaa artikkeli