Yrityksille

02.02.2015

Kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. Yrityksille tämä mahdollistaa merkittävän markkinan ja erinomaisen testiympäristön. Jos ohjelmistoyritys rakentaa toimivan digitaalisen palvelun yhden kaupungin kaupunkilaisille, syntyy pientä liiketoimintaa. Mutta jos palvelua on mahdollista käyttää useammassa kaupungissa, on kyseessä jo paljon laajempi markkina.

6Aika tuottaa edellytyksiä yritystoiminnalle, muttei suoraan rahoita yrityshankkeita.

Katso etusivultamme tapahtumat, joihin yritykset voivat tulla mukaan.

Yritykset merkittävä kohderyhmä

6Aika-strategia tuo kaupungit, yritykset ja kaupunkilaiset yhteen ratkaisemaan älykkäiden kaupunkien haasteita. Yrityksille avautuu mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Yrityksillä on 6Aika-hankkeissa keskeinen rooli ja ne ovat merkittävä kohderyhmä.

Kaupungit testi- ja kokeiluympäristöinä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia avaavat yhteistyössä toimintaansa yrityksille uusien tuotteiden kehittämisen ja testaamisen tueksi. Avoimet innovaatioalustat ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluja tosielämän tilanteissa.

Yritykset voivat hyödyntää kaupunkien tarjoamia kehitys- ja testiympäristöjä:

 • Nopeisiin kokeiluihin aidossa käyttäjäympäristössä
 • Markkinapalautteen keräämiseen uusista palveluista
 • Liiketoimintamallin prototyypin testaukseen
 • Uusien käyttäjien löytämiseen
 • Näkyvyyden saamiseen uusissa kaupunginosissa
 • Uusien yhteistyökumppanien löytämiseen
 • Tuotekehitykseen yhteistyössä yritysten, kaupungin ja asukkaiden kanssa
 • Olemassaolevien tuotteiden jatkokehitykseen ja testaamiseen
 • Innovatiivisten ratkaisujen, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

Listauksen kuutoskaupunkien innovaatio- ja kehitysympäristöistä löydät Citybusiness.fi-sivustolta.

Dataa liiketoiminnan vauhdittamiseen

Kuutoskaupungit ovat luoneet datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avanneet harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaneet avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.  Yrityksille avoimet datalähteet ja rajapinnat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joilla tehdään liiketoimintaa ja parannetaan kaupunkilaisten elämää.

Yritykset voivat hyödyntää kaupunkien avointa dataa:

 • uusien sovellusten ja palvelujen kehittämiseen
 • olemassa olevien sovellusten ja palvelujen laajentamiseen
 • uusiin markkina-avauksiin
 • oman datansa parantamiseen.

Kaupunkien dataportaalit:

Lue lisää avoimesta datasta Databusiness.fi -sivustolta.

Esimerkkejä yhteiskehittämisestä 

Ison Omenan palvelutori
Ison Omenan palvelutori on uusi julkisten palvelujen palvelukonsepti, jonka tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkiasiointia. Palvelutorilta löytyvät esimerkiksi kirjasto, terveydenhoidon palveluja, Kela, HUS:n palveluja sekä kulttuurin kohtaamispaikka Kohtaamo. Fyysinen palvelutori tarjoaa yrityksille ja yhteisöille alustan kehittää uusia palveluja ja tuotteita yhdessä julkishallinnon ja asiakkaiden kanssa. Palvelutorilla on hyödynnetty yhteiskehittämisessä myös Nopeita kokeiluja.

Yritykset ja koulut kehittävät yhdessä palveluja
KYKY-tori on digitaalinen kohtaamispaikka koulujen ja yritysten sekä yhteisöjen ideoille ja tarpeille. Koulu voi esittää KYKY-torilla kehittämisidean tai -tarpeen, yritykset voivat vastata avaukseen omalla tuotekehitysideallaan. Samoin yritykset voivat tuoda Espoon KYKY-torille tuoteidean ja etsiä sitä kautta yhteiskehittämisestä innostuvan koulun tai luokan. Tämän jälkeen koulut ja yritykset jatkavat yhteiskehittämistä yhteisiä pelisääntöjä noudattaen aidoissa tilanteissa arjen keskellä.
http://webfronter.com/espoo/kykytori/

Oulussa Metsokankaan koulua on käytetty yritysten ja julkisten organisaatioiden testausympäristönä kehityshankkeille, jotka liittyvät kouluun, opetukseen ja oppimisen välineisiin.

Oppimiseen sekä fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen keskittyneet yritykset  voivat osallistua myös Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt  -hankkeen yhteiskehittämiseen.

Nopeilla kokeiluilla innovatiivisia palveluita
Nopeilla kokeiluilla kiihdytetään hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Yrityksille ne ovat keino kehittää palveluja ja tuotteita aidossa käyttöympäristössä, saada markkinapalautetta ja kehittää palveluja käyttäjäkokemusten perusteella. Nopeiden kokeilujen ohjelma käynnistyi Helsingin Kalasatamassa ja se on laajentunut esimerkiksi Ouluun (Metsokankaan koulu) ja Espoon Ison Omenan palvelutorille.

IoT-pilotointiympäristöjen testaamista
Yritykset ovat mukana IoT-pilotointiympäristöjen yhteiskehittämisessä Oulussa ja Tampereella. Tampereella pilotoinnin kohteena on älykäs valaisinverkko, Oulussa rakennusten elinkaaren hallinta ja mittaaminen. Piloteissa yritykset voivat testata tuotteitaan sekä hyödyntää ympäristöä tutkimus- ja kehitystyössään.  Cityiot.fi

Kiertotalouden ja cleantechin kokeiluja kuutoskaupungeissa
TRY OUT! -hankkeessa annetaan kiertotaloutta ja cleantechiä edistäville yrityksille mahdollisuus kokeilla tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Myös CircHubs kehittää samoja teemoja.

Lapsiperheiden tietopaketit
Lapsiperheet löytävät Tampereella tietoa palveluistaan osoitteesta tampereenpalvelut.fi. Se tarjoaa väylän kaupungin, järjestöjen ja yritysten palveluihin. Palvelut sivustolla on järjestetty niin, että eri elämäntilanteissa olevat löytävät tietoa helposti. Myös Oulun kaupunki on koonnut lapsiperheiden palvelut yhteen osoitteeseen lapsuus.ouka.fi.

Kokeilupiste – tuotteiden ja palveluiden esittelypiste Oulun pääkirjastossa
Kokeilupiste on matalan kynnyksen esittelytila, jossa yritykset, yhteisöt ja muut toimijat voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaille sekä kertoa toiminnastaan. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuuden kasvua yrityksille ja muille toimijoille.

Muista katsoa myös tiedot sivulta Ota käyttöön

Jaa artikkeli