Siirry sisältöön

Yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukana: kärkihankkeiden tuloksia Tampereella

13.06.2018 | TampereUutiset

6Aika-kärkihankkeet Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus ovat tehneet viimeisen kolmen vuoden ajan töitä oman aihepiirin parissa, mutta niillä on ollut myös useita yhteisiä piirteitä. Tässä artikkelissa kerrotaan muutamin esimerkein hankkeiden kokemuksista ja tuloksista Tampereella. Tampereen kaupungin strategia rohkaisee kehittämään kaupunkia yhdessä eri toimijoiden kesken, ja sitä 6Aika-kärkihankkeet ovat tehneet koko toimintansa ajan.

Koklaamo näyttää kokeilujen voiman

Hankkeissa on toimittu uusien asioiden parissa, joten ketterät kokeilut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi selvittää, mikä toimii, mikä ei. Samalla on saatu käytännön esimerkkejä ja malleja, joita voi hyödyntää tulevassa toiminnassa.

Avoimet innovaatioalustat -hankkeen Koklaamo on hyvä esimerkki kokeilemisen voimasta. Siinä yritykset ja yhteisöt ovat kehittäneet tuoreita ratkaisuja kaupunkilaisten ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. Koklaamossa ideoita jalostetaan neljässä työpajassa sparraajien avulla ja kokeillaan nopeasti ja ketterästi tuotteen tai palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Koklaamoa on pilotoitu Tesomalla, mutta sitä voi soveltaa muuallakin.

”Innostava. Hyvä tapa edetä konkretiaan rakentamalla ja kevyesti. Se on ollut uusi ja hyvä tapa kokeilla projektia.” (kokemuksia Koklaamosta, Helvi Liukkaala Tampereen Aluetaksi Oy)

Mies esittelee paperia, jossa teksti, otsikkona "Apua arkeesi". Kuvattu takaviistosta. Taustalla nainen kirjoittaa fläppitaululle, jossa paljon tekstiä.
VTS:n Jouko Mäki-Tarkka kehittämässä uusia asumisen ratkaisuja Koklaamon työpajassa. Kuva: Hanna Leppänen

Hankkeissa on testattu monin tavoin kaupungin uutta roolia verkottajana ja mahdollistajana, joka tuo alueen erilaisia toimijoita yhteen ja kannustaa uudenlaisiinkin yhteistyökuvioihin. Kun esimerkiksi uusia palveluja kehitetään yhdessä, niiden suunnittelussa voidaan jo alkuvaiheessa ottaa mukaan vaikkapa asiakkaan, yrityksen, tutkijan ja kaupungin asiantuntijan näkökulmat.

Joskus riittää, että istutaan saman pöydän ääreen puimaan asiaa, mutta yleensä tarvitaan malleja ja työkaluja, joilla osalliset saadaan koolle, keskustelu kulkemaan, ajatukset kirjattua ylös ja vietyä suunnitelmallisesti eteenpäin. Alustamainen toimintamalli viittaakin ennen kaikkea siihen, että siinä tuodaan ihmisiä yhteisen asian äärelle; jokainen osallistuja antaa panoksensa ja kokee samalla hyötyvänsä osallistumisesta.

Lauteilla: yhteistyön paikkojen löytämistä

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen Lauteilla-tapahtumissa ovat kohdanneet sote-alan yritykset, tutkijat ja opiskelijat. Tavoitteena on ollut vaihtaa ajatuksia rennosti mutta tehokkaasti ja löytää hedelmällisiä yhteistyön paikkoja. Koollekutsujina tapahtumissa olivat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja TAMK.

”Jäin vielä tilaisuuden jälkeen hetkeksi vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa. Tilaisuuden jälkeisenä päivänä on tullut parikin yhteydenottoa, joten osallistuminen tuotti heti meille uusia konkreettisia vinkkejä ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimusteemoihimme liittyen.” (kokemuksia Lauteilla-tapahtumasta, Nina Helander TTY)

Kipinä: ratkaisut haasteisiin yrityksiltä

Kipinä-mallissa taas lähdettiin liikkeelle siitä, että Tampereen kaupunki asettaa haasteen ja yritykset vastaavat siihen ratkaisuillaan, joita voidaan kokeilla ja kehittää yhdessä eteenpäin. Tuloksena on parempia palveluja asukkaille ja uutta liiketoimintaa yrityksille. Kipinä-tapahtumassa yrityksillä on mahdollisuus tavoittaa muutaman tunnin aikana suuri joukko kaupungin edustajia, esitellä osaamistaan ja käydä keskusteluja. Kipinä on Tampereen 6Aika-hankkeiden yhteinen tuotos.

”Tampereella pienissä teknologiayrityksissä on paljon osaamista, ja niille on tärkeää päästä mukaan kokeiluprojekteihin ja paikallisiin pilotteihin.” (Kipinä 2017 -tapahtumaan osallistunut Kimmo Vänni Pinovuosta)

Vaitekhne Oy:n Teija Vainion esittelemässä katseenseurantatekniikkaa Kipinä 2017 -tilaisuudessa. Kuva: Susanna Lyly

Uutta asiakaslähtöisyyttä: tampereenpalvelut.fi

6Aika-kärkihankkeissa tehty työ vaikuttaa varmasti siihen, että kun Tampereella kehitetään palveluja, asiakkaan näkökulma otetaan niissä entistä selvemmin yhdeksi kehitystyön perustaksi. Samoin yritykset ja muut sidosryhmät, esimerkiksi oppilaitokset ja yhdistykset, nähdään aidosti kehittämistyön kumppaneina, eikä niihin epäröidä ottaa yhteyksiä tarvittaessa. Avoimeen ja verkostomaiseen kehittämiseen on paitsi halua ja uskallusta, myös hankkeissa kehitettyjä ja kokeiltuja työkaluja.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen kehittämä tampereenpalvelut.fi -sivusto on esimerkki asiakaslähtöisyydestä. Sivusto kertoo palveluista niin, että käyttäjän on mahdollisimman helppo löytää ne. Mukana ovat myös yritysten ja yhdistysten palvelut, ja koko tarjonta on järjestetty aivan uudella periaatteella eli asiakkaiden elämäntilanteiden mukaan. Sivustoa pilotoitiin perheiden palveluilla, ja sen suunnittelu aloitettiin kysymällä palveluiden käyttäjiltä, millainen sivusto olisi heidän näkökulmastaan toimivin.

”Pidän siitä, että voin valita heti aluksi itseäni koskevat asiat ja näkymä päivittyy sen mukaan nopeasti. Myös palvelussa oleva kartta on hyvä idea.” (pilottisivustoa testannut tamperelainen Tuija Hyytiäinen)

Joukkorahoitusta kaupungin kehittämiseen

Toisenlainen esimerkki asukkaita palvelevasta ja yhdistävästä ideasta on Avoimet innovaatioalustat -hankkeen joukkorahoitusalusta. Tavoitteena on ollut kokeilla joukkorahoitusta kaupunginosien ja koko kaupungin kehittämisessä sekä vauhdittaa sen yleistymistä Tampereella. Keväällä 2017 avattiin joukkorahoitussivu, joka kokoaa yhteen kaikki Tampereen alueella toteutettavat joukkorahoituskampanjat

Datan avaaminen vakiintuu pysyväksi

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet kärkihankkeissa yhteistyötä ja rakentaneet verkostoja. Verkostot jatkavat toimintaansa myös hankkeiden päätyttyä. Esimerkiksi datan avaamisessa näin monen kaupungin yhteistyö on kansainvälisestikin ainutlaatuista.

Avoimen datan kärkihanke on saanut tietovarantojen avaamisen ja hyödyntämisen hyvään alkuun kaikissa kuudessa kaupungissa. Tampere on avannut hankkeen aikana 103 datasettiä, ja etenkin liikennepuolella on tehty merkittäviä avauksia. Esimerkiksi liikennevalodataa voivat hyödyntää yritykset, jotka kehittävät älyliikenteen palveluja tai analysoivat liikennetietoja.

Datan avaamista vakiinnutetaan nyt Tampereella pysyväksi toiminnaksi ja samalla pyritään kasvattamaan kaupungin omaa avoimen datan käyttöä.

”Jos yritys perustaa palvelunsa Tampereen avoimeen dataan, ei ole kauhean kaukaa haettu, että sama malli voitaisiin myydä muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.” (yrityskommentti, lähde: Avoin data ja yritykset, yrityskartoitus Tampereella, toteuttaja: Gofore)

Teksti: Päivi Stenroos