Siirry sisältöön

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on vahvistunut samalla, kun erilaisia
itsensä työllistämisen mahdollisuuksia on tullut lisää.
Yrittelijäisyyslähettilästoiminnan avulla on tuotu matalan kynnyksen
mahdollisuuksia, kuten kevytyrittäjyyttä ja laskutuspalveluita, opiskelijoiden tietoisuuteen. Samalla on vahvistettu yritteliään ja aktiivisen asenteen ja työelämätaitojen oppimista.

Yrittäjyyttä edistämässä