Yhteiskehittämisen ABC – Askeleet yhteiskehittämiseen Espoon oppimisympäristöissä

kuvituskuva - kirjan kansi

Työkirjan tavoitteena on innostaa yrityksiä ja kaupungin oppimisympäristöjen toimijoita innovatiiviseen yhteiskehittämiseen. Yhteiskehittämällä voidaan luoda uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhteiskehittäminen tukee uuden oppimista ja vahvistaa osaamista.

Työkirja auttaa ymmärtämään, mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa, mitä hyötyjä yhteiskehittämisestä on eri toimijoiden näkökulmasta, millaisia rooleja yhteiskehittämiseen liittyy ja miten yhteiskehittämisen projekti toteutetaan käytännössä Espoon oppimisympäristöissä. Työkirjan lopusta löydät tietoa yhteiskehittämisessä hyödynnettävistä menetelmistä ja työkaluista.

Yhteiskehittämisen ABC-työkirja