Siirry sisältöön

Vuoden 2019 6Aika EAKR-hankehausta haetaan uusia hiilineutraaleja ratkaisuja

 

Kuutoskaupungit jatkavat ratkaisujen etsimistä hiilineutraaliustavoitteidensa edistämiseksi. Vuoden 2019 6Aika EAKR-haussa haetaan hankkeita Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. EAKR-hankkeiden rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous.

Hankkeissa kehitetään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja jotka edistävät kuutoskaupunkien tavoitteita kohti hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan.

Vuoden 2019 EAKR-haku järjestetään ns. jatkuvana hakuna. Haku käynnistyy 21.1. ja päättyy 18.10. Hakemuksen voi jättää milloin vain hakuajan kuluessa. Hakuaika jakaantuu kolmeen hakujaksoon, joiden päätteeksi kunkin jakson aikana saapuneet hakemukset arvioidaan. Hakujaksot päättyvät 29.3., 9.8. ja 18.10.

EAKR-hankehaun kanssa samaan aikaan aukeaa 6Aika ESR-hankehaku, jolla tuetaan kasvavien alojen ja vähähiilisyyttä tukevien alojen osaamisen kehittymistä. Vuoden 2019 hauissa toivotaan, että EAKR- ja ESR-hakujen hankeideoistavalmisteltaisiin yhteisiä hankekokonaisuuksia, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet tukisivat kiinteästi toisiaan. Hanke voi mahdollisuuksien mukaan tukea myös jo aiemmin käynnistynyttä 6Aika-strategian ESR-hanketta.

Miten osallistun 6Aika EAKR-hankehakuun?

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-koordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä.
6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen Rakennerahastot.fi -sivustolla. Lisätietoja hankehaun käytännöistä löydät myös hakuinfon 22.1. materiaaleista (tämän sivun alareunassa).

Kuutoskaupungit ja keskitetty 6Aika-strategiatoimisto järjestävät kaikille halukkaille hankekohtaista sparrausta hankehakemuksen valmisteluun. Sparrauksessa hakijoita autetaan kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa. Sparraustilaisuus kestää 1,5 tuntia ja se järjestetään Helsingissä. Sparraukseen voi osallistua myös etäyhteydella, mutta suosittelemme paikan päälle tulemista.
Katso vapaana olevat ajat ja varaa sparrausaika hankkeellesi.

Varsinaiset hankehakemukset jätetään viimeistään hakujakson viimeiseen päivään (29.3.2019, 9.8.2019 tai 18.10.2019) mennessä EURA 2014 -järjestelmään osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Kokeiluhankkeiden on rakennettava konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa) välille. Tuensaajina voivat olla yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat. On kuitenkin huomioitava, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Vain ohjelma-asiakirjassa mahdollisiksi tuensaajiksi määritellyt organisaatiot voivat toimia hakijoina ja tuensaajina.

Hankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja toimijoiden on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Linkki hakuilmoitukseen Rakennerahastojen sivuilla
Linkki hakuinfon lähetykseen (videostriimi Helsingistä 22.1.2019, joka jää tallenteeksi.)
6Aika-esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
Uudenmaan liiton esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019 
Toimivan hankkeen ainekset – 6Aika: CircVol (Reeta Huhtinen, esitys hakuinfossa 22.1.2019)