Siirry sisältöön

Digiolkkarista työelämään -hankkeen julkaisu käsittelee vertaisuutta ja osallistujalähtöisyyden merkitystä hankkeessa, esittelee hankkeessa hyödynnettyjä menetelmiä sekä kumppanuuksien ja yhteistyön keskeistä roolia työelämään ja koulutukseen hakeutumisen tukemisessa.

Jaana Tomppo, Pirita Juppi, Päivi Myllymäki, Maija-Liisa Aronpää (toim.), 2018, Turun ammattikorkeakoulu:
Voimaa vertaisista – Työelämävalmiuksien kehittäminen työttömien ja maahanmuuttajien ohjatussa ryhmätoiminnassa