Siirry sisältöön

Visit Finland jatkaa 6Aika-hankkeessa tuotetun hiilijalanjälkilaskurin kehittämistä

Näkymä Allas Sea Poolille Helsingin Kauppatorin vieressä. Kuva: Helsingin kaupunki, Jussi Hellsten.

Matkailualalle on kehitetty pitkään kaivattu hiilijalanjälkilaskuri. Visit Finlandissa toivotaan, että mahdollisimman moni matkailualan yritys laskee hiilijalanjälkensä.

Matkailuala on merkittävä, kasvava elinkeino Suomessa. Ala on kuitenkin huomattava hiilidioksidipäästöjen tuottaja. 6Aika-hankeen Carbon Neutral Tourismin päätavoitteena on ollut matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden kasvattaminen.

Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki ja Visit Tampere ryhtyivät keräämään hankkeessa ensi töikseen dataa, jonka avulla voitaisiin rakentaa kansallinen tietoalusta kestävän matkailun johtamista varten.

Tietoalustalle haluttiin mukaan myös matkailuyritysten hiilijalanjälkitietoja. Carbon Neutral Tourism -hankkeessa alettiin selvittää, millaisia hiilijalanjälkilaskureita matkailuyrityksille on tarjolla.

– Tulimme tulokseen, että sopivaa laskuria ei oikeastaan ole. Huomasimme myös, että matkailualan yritykset eivät juurikaan laske hiilijalanjälkeään, vaikka siihen olisi tarve, projektipäällikkö Anna Peltosaari Helsingin kaupungilta kertoo.

Samoihin aikoihin myös Lapin liitolla oli meneillään Välkky– Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa -hanke. Sen yhtenä tavoitteena oli laskea matkailuyritysten hiilijalanjälkiä Lapin alueella.

Molemmat hankkeet kartoittivat tahoillaan olemassa olevia hiilijalanjälkilaskureita ja tulivat samaan lopputulokseen: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Excel-pohjainen laskuri olisi sellainen, josta voisi kehittää selainpohjaisen laskurin matkailualaa varten.

 

Näkymä laskurista

Hiilijalanjäljen laskenta kiinnostaa yrityksiä

Hankkeet aloittivat yhteistyön matkailualan hiilijalanjälkilaskurin kehittämiseksi yhdessä matkailualan yritysten kanssa. Myös Xamk oli aluksi mukana neuvonantajana.

– Tällä hetkellä noin 60 yritystä on rekisteröityneenä hiilijalanjälkilaskurin käyttäjiksi, Peltosaari kertoo.

Peltosaari lisää, että matkailualan yritykset ovat olleet laskurista ja sen kehittämisestä hyvin kiinnostuneita. Kehitystyöhön on päässyt mukaan vapaasti.

– Olemme luoneet yrityksille tunnukset pyynnöstä.

Hiilijalanjäljen laskentaa varten pitää olla tiedossa yrityksen tietoja esimerkiksi sähkönkulutuksesta ja tehdyistä hankinnoista. Kun nämä tiedot on kerran kerännyt, ne on vuoden päästä helpompi löytää uudelleen ja syöttää laskuriin.

Hankkeet ovat järjestäneet kokeilussa mukana olleiden yritysten kanssa myös erilaisia työpajoja. Niistä saadun palautteen avulla laskuria on kehitetty ja kehitetään yhä.

Kesällä 2021 hankkeissa pohdittiin, miten hiilijalanjälkilaskurin tulevaisuus varmistettaisiin, sillä molemmat hankkeet päättyvät tämän vuoden aikana, Carbon Neutral Tourism jo helmikuun lopussa.

– Visit Finland on ollut alusta saakka innostunut hiilijalanjälkilaskurista. Oli luontevaa siirtää onnistunut kehittämistyö osaksi heidän toimintaansa.

Suomesta kestävän matkailun mallimaa

Ohjelmapäällikkö Liisa Mäkelä vastaa kestävään matkailuun liittyvien kokonaisuuksien kehittämisestä Visit Finlandissa. Maaliskuun alusta lähtien matkailualan hiilijalanjälkilaskuri on niistä yksi. Silloin laskuri siirtyy Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

– Sustainable Travel Finland on konkreettinen työkalupakki, jonka avulla kestävien käytäntöjen ja valintojen omaksuminen helpottuu yrityksen arjessa.

Tuomalla laskenta käytännönläheisesti osaksi STF-ohjelmaa, toimijoita kannustetaan aloittamaan systemaattinen hiilijalanjäljen mittaaminen ja päästöjen vähentämistoimenpiteet.

– Aluksi jatkamme laskurin kehittämistä pilotointina yritysten kanssa ja koulutamme matkailualan yrityksiä hiilijalanjäljen laskennasta, Mäkelä sanoo.

Visit Finland aikoo tuottaa myös oppaita aiheesta. Tarkoitus on laatia ajan myötä laajempi kokonaisuus tukemaan matkailuyritysten vähähiilisyyspolkua. Tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomi on kestävä, luotettava ja turvallinen matkakohde, joka tunnetaan maailman johtavana kestävän matkailun maana.

– Yhtä valmista kestävyyden maalia ei kuitenkaan ole olemassa, eikä matkailun kestävä kehitys siten varsinaisesti koskaan pääty.

Kaikki matkailualan yritykset tervetulleita käyttämään laskuria

Mäkelä kertoo, että haasteena on saada kaikki matkailuyritykset mukaan, jotta laskennasta kertyvä tieto on yhdenmukaista ja vertailukelpoista.

– Isot matkailuyritykset tekevät hiilijalanjälkilaskentaa usein ulkopuolisten konsulttien avulla, mutta mikään ei estä heitäkään käyttämästä tätä laskuria.

Mäkelä uskoo, että laskurista on kuitenkin eniten hyötyä matkailualan pk-yrityksille, sillä ne pystyvät halutessaan tekemään laskennan työkalulla myös itsenäisesti. Tieto pyritään visualisoimaan laskurissa selkeästi ja osoittamaan, millaisia muutoksia yritys voi tehdä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Yritys voi laskuristaan saamansa tiedon avulla saada myös säästöjä esimerkiksi energiankulutuksessaan.

– Ja yritykset voivat hyödyntää laskurista saamaansa tietoa vastuullisuusviestinnässään, Mäkelä muistuttaa.