Siirry sisältöön

Viittä hanketta esitetään rahoitettavaksi kevään 2021 EAKR-hankehausta

26.03.2021 | 6AikaUutiset

6Aika-strategian johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 25.3.21 6Ajan EAKR-täydennyshaussa 1.2.-28.2.21 jätettyjä hankehakemuksia. Johtoryhmä esittää viittä EAKR-hanketta ehdollisesti rahoitettavaksi:

Kasvun ekosysteemit 2 – kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt
(hakemusnumero 309465)
Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana
(hakemusnumero 309415)
CityIoT 2 (hakemusnumero 309430)
CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 (hakemusnumero 309381)
CircHubs 2 (hakemusnumero 309379)

Kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt -hankkeessa jaetaan aiemmissa hankkeissa (erityisesti Kasvun ekosysteemit) toteutetut parhaat kasvuohjelmat digitaalisesti kasvuhakuisten yritysten saataville. Toinen saman emohankkeen työtä jatkava hanke, Kaupunki kokeilualustana, koostaa kaupunkien tarjoamia, erityisesti yrityksille suunnattuja TKI-yhteistyön mahdollisuuksia yhtenäisille kokeilualustoille Turussa, Oulussa ja Vantaalla. CityIoT 2 -hanke kehittää kaupunkien datan hallinnan ja IoT-ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon soveltuvia yhtenäisiä, dokumentoituja sekä monistettavia toimintamalleja ja ratkaisuja. CircVol 2 -hankkeessa tuotetaan mm. hiilijalanjälkilaskelmia infrarakentamiseen soveltuville uusiomateriaaleille sekä tuotetaan uutta tieto maalle läjitetyistä ruoppausmassoista ja niiden hallinnasta. CircHubs 2 -hankkeen tarkoituksena on luoda kestävä kiertotalousmyymälän toimintamalli.

Seuraavaksi Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joiden jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Helmikuun 6Aika-hankehakuun jätettiin yksitoista EAKR-hankehakemusta.