Siirry sisältöön

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hanke edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä rakentamisessa.

Tämä selvitys käsittää kiviaineskartoituksia kolmelle eri toimintavaiheessa olevalle alueelle Varsinais-Suomessa:

  • Turun Saramäessä on käynnissä kiviainesten ottotoimintaa sekä erityyppistä kierrätys‐ ja jalostustoimintaa.
  • Turun Topinkaaren alueelta louhitaan lähiaikoina liikenne‐ ja kiinteistöjärjestelyiden vuoksi nopealla aikataululla runsaasti hyvälaatuista kallioainesta
  • Liedon Kailassuolle suunnitellaan perustettavaksi Saramäen kaltainen kiertotalousalue.

Tässä selvityksessä kerättiin geologiset ennakkotiedot, toteutettiin geologiset kartoitukset, otettiin edustavat näytteet kiviainesten laadun ja laadunvaihtelun määrittämiseksi sekä arvioitiin saatavien kiviaineksen määrän ja kiviainesten soveltuvuuden eri käyttökohteisiin.

Selvitys tuottaa tietoa rakentamisen tukialueiden toiminnan tehostamiseen ja tuo seudullista hyötyä yksittäisten alueiden osaoptimoinnin sijaan. Tällä turvataan kiviainesten saatavuutta pitkällä aikajänteellä eri käyttökohteisiin, vähennetään kuljetuskustannuksia ja päästöjä. Työ on esimerkkinä myös muualle Suomeen rakentamisen tukialueiden ja perinteisten kalliokiviainesalueiden kartoituksista ja kalliolaadun vaihtelun hyödyntämisestä osana materiaalitehokkuutta ja ympäristöhaittojen minimointia.

Selvityksen ovat tehneet Mika Räisänen, Heikki Nurmi, Olli Sallasmaa, Akseli Torppa ja Tapio Ruotoistenmäki.

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa (pdf)