Siirry sisältöön

Varhaisen tuen toimintamalli, opintojen etenemisen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi Tampereen seudun ammattiopistossa

Varhaisen tuen toiminnalla vahvistetaan oppilaitoksessa kestävää elämäntapaa. Varhaisen tuen toimintamalli kuvaa yhteisiä periaatteita ja toimintatapaa, joilla tuki toteutuu jokaisen opiskelijan kohdalla myös niissä tilanteissa, kun opiskelu- ja urasuunnitelman toteuttamisessa ilmenee haasteita. Varhaisen tuen toiminnassa keskeistä on huolta aiheuttavien asioiden huomaaminen ja varhainen puuttuminen. Myös erilaisten nivel- ja siirtymävaiheiden yhdistäminen toimivaksi osaksi ohjauksen kokonaisuutta on varhaista tukea. Tavoitteena on opiskelun aikana tapahtuvien siirtymien sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisien tehostaminen tukien kestävien työurien syntymistä.

Opiskelijoiden varhaisen tuen toimintamalli