Siirry sisältöön

Vantaalla pitkäaikaistyöttömille nuorille aikuisille suunnattu DigiPoint-hanke on väylä ICT-alalle

Kuva: Vantaan kaupunki / DigiPoint

Maaliskuussa päättyneen DigiPointin Vantaan osahankkeen tuloksissa korostuvat erityisesti laadulliset tekijät, joihin sekä järjestäjät että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä.

Keväällä 2020 käynnistyneessä DigiPoint-hankkeessa Vantaan kaupungin osatoteutuksen tavoite oli luoda alle 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille väylä kortistosta ICT-alan työpaikkoihin tai sitä koskevaan kolmannen asteen koulutukseen. Tavoite oli iso, mutta realistinen. ICT-alalla on työvoimapula ja uusia tekijöitä etsitään koko ajan.

Hankkeen asiakkailta vaadittiin hieman aiempaa ICT-alan kokemusta sekä toisen asteen koulutus. Hanke jakaantui kahteen erilliseen palvelupolkuun: toinen niistä kulki nimellä AMK-kokeilu ja toinen työpaja.

AMK-kokeilussa DigiPointin asiakkaat opiskelivat 5–6 kuukautta Laurean avoimessa AMK:ssa, jossa painottuivat yritysten kehittämistehtävät ja ryhmämuotoinen viikoittainen tuki. Työpaja oli kolmen kuukauden mittainen työkokeilu, joka keskittyi ICT-alan substanssitaitojen opetteluun erilaisten projektien avulla. Työpajassa harjoiteltiin työelämäntaitoja aidoissa ympäristöissä.

Vaikka palvelumallien kohderyhmän ja toteutuksen välillä oli eroja, tulokset olivat yhteneväiset. Niissä korostui yksilöä koskevat laadulliset tekijät määrällisten tekijöiden sijaan. Laadullisia tekijöitä olivat esimerkiksi asiakkaan itsetunnon ja osaamisen kasvu, tulevaisuuden näköalojen avautuminen sekä verkostojen ja siltojen luonti ICT-alalle.

Hankkeessa projektipäällikkönä työskennellyt Mikko Turunen kertoo, että yksilötasolla moni ylitti itsensä. ”Asiakkaamme innostuivat paiskimaan hommia vapaa-ajallaankin, kun tekeminen oli niin mukavaa. Motivaatio oli todella korkealla”, hän mainitsee.

Monialainen tuki toi tuloksia

Hankkeen määrälliset saavutukset kasvoivat projektin aikana. Viimeisen työpajaryhmän kohdalla kurssin asiakkaista peräti 80 prosenttia ohjautui kurssin loputtua eteenpäin.

”Kun yhdistimme työpajakokeiluun Laurean sosionomiopiskelijoiden tarjoaman avun, tulokset paranivat välittömästi. Itselleni hankkeen yksi suurimmista tuloksista olikin se, että opimme tunnistamaan mallin, joka aidosti auttaa pitkäaikaistyöttömiä eteenpäin. Vaikuttavuus syntyy monialaisesta tuesta.”

Toinen Turusen mainitsema saavutus oli se, että hankkeessa onnistuttiin luomaa työpaikkoja hankkeesta valmistuneille palkkatuen avulla.

”Hankkeesta palkatut henkilöt toivat aivan uudenlaisen lisäarvon toiminallemme palvelun laadun parantumisen ja monipuolistumisen muodossa.”

Yksi tällainen DigiPoint-hankkeeseen palkattu oli Tanja Liukkonen. Hänen puhelimensa soi vain päivän päästä siitä, kun hän oli valmistunut DigiPoint-kurssilta.

Kehityskohtana hankkeen pituus

DigiPointin suosio kävi selväksi jo hankkeen alkumetreillä. Osallistujat viihtyivät hankkeessa hyvin. Tätä tuki sekin, että työpajakokeilussa jokainen saattoi tavoitteiden sisällä suuntautua harjoittelemaan sitä, mikä häntä kiinnostaa. Näin osa asiakkaista keskittyi animaatioon, osa taas peleihin, musiikkiin tai 3D-ympäristön luomiseen. Tämä valinnan monipuolisuus toimi myös mukana olevien yritysten näkökulmasta hyvin.

Viihtymisestä kertoo sekin, että moni valmistui DigiPointista haikein mielin. Tyypillinen palaute oli se, että olisipa tämä vielä jatkunut.

Hankkeen suurimmaksi kehityskohdaksi myös Turunen nimeää pituuden. Kolmessa kuukaudessa ehtii paljon, mutta kuudessa kuukaudessa ehtisi vielä enemmän. Lisäksi korona-aika pakotti asiakkaat ajoittain etäopiskeluun, mikä saattoi pahimmillaan hidastaa oppimista lähituen puuttumisen vuoksi.

”Toisaalta on hyvä muistaa, että harjoittelua voi hyvin jatkaa kurssin jälkeenkin. Käytimme vain maksuttomia teknologioita, kuten Unityn ja Blenderin ilmaisversioita eli työkalut on helppo saada kotiin mukaan”, Turunen kertoo.

Perintönä toimiva malli ja yhteistyö

Vaikka DigiPoint on toistaiseksi ohi, sen perintö elää. Turunen toivoo, että erityisesti monialainen ja toimiva yhteistyö Vantaan, Espoon ja Laurean saisi jatkua mahdollisimman pitkään.

”DigiPoint-hanke osoitti, että pitkäaikaistyöttömiä nuoria aikuisia voidaan auttaa eteenpäin, mutta vaatii monialaista tukea, oikeanlaisia verkostoja, inspiroivaa ja kannustavaa ilmapiiriä sekä osaamista, jolle on työmarkkinalla kysyntää”, hän kiteyttää perustelunsa.

Osana yhteistyötä vahvistuivat myös asiakkaiden verkostot ICT-alan yrityksiin. Hankkeessa oli kymmenisen yritystä, jotka tarjosivat käytännön mahdollisuuksia harjoitella kurssilla opittuja taitoja oikeassa ympäristöstä. Nämä suhteet tulevat olemaan tärkeitä DigiPointin asiakkaille ja yrityksille myös jatkossa.

Mukana olleet yritykset hyötyivätkin hankkeesta monin tavoin. Hankkeen asiakkaat auttoivat yrityksiä muun muassa uudenlaisten palvelumallien muotoilussa ja rakensivat jopa prototyypin siihen liittyen. Yritysten jättämä palaute olikin myönteistä: prototyyppi ansaitsee erityiskehuja, tulokset ylittivät odotukset, asiakasymmärryksemme kasvoi ja niin edelleen.

Myös asiakastasolla hedelmät näkyvät pitkään. Asiakkaat valmistuivat entistä vahvemmalla minä-kyvykkyydellä ja itsetunnolla. Palauteanalyysi paljastaa muun muassa, että osallistujat kuvasivat hanketta voimaannuttavaksi kokemukseksi, joka avasi mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentamiseen.

Osaamiskasvu oli myös merkittävää, asiakkaiden työt puhuvat tältä osin puolestaan. Käy katsomassa Youtubesta kurssin päätösvideo.

Lue lisää DigiPoint-hankkeesta ja tutustu työpajaohjaajina olleiden nuorten tarinoihin:

Sosiaalinen media ahdistaa, mutta tarjoaa myös yhteisön – “Ehkä tämä tuo esille sen, että tässäkin asiassa kolikolla on kääntöpuolensa”

DigiPoint -hanke opetti johtamisesta – “Johtamisessa oma osaaminen kasvaa ja vakiintuu”

Ohjaajaksi ryhtyminen jännitti, mutta turhaan – “Huomasin, että työ piti tehdä käänteisesti”

DigiPoint-hankkeessa saa kokeilla – luovuus johdatti 3D-mallintamisen saloihin