Siirry sisältöön

Uusia 6Aika-hankkeita käynnisty­mässä

20.06.2017 | 6AikaUutiset

Kuva: Visit Helsinki / Juho Kuva

6Aika-johtoryhmä teki huhtikuussa rahoitusesitykset viidestä EAKR-pilottihankkeesta. Näiden toteutus on käynnistymässä toden teolla kesän ja syksyn aikana.

Kiertotalouskeskuksista uutta liiketoimintaa

Ensimmäisenä rahoitukseen valituista hankkeista on päässyt käyntiin Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke. Hankkeen toteuttajat (Tredea, Oulun Jätehuolto Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Suomen ympäristökeskus, Ekokumppanit Oy, TTY-säätiö ja Turun ammattikorkeakoulu Oy) kokoontuivat yhteiseen kick-offiin kesäkuun alussa.

”Teemme hankkeessa yhteistyötä 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskusten kehittämiseksi. Kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen pilotointialustoina. Tavoitteemme on löytää alueille uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja, uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä sekä tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista. Teemme mm. nopeita yhteiskehittämiskokeiluja, joissa innovoidaan konkreettisia ratkaisuja todellisiin kiertotalouden alalta valittuihin case-haasteisiin”, kertoo hankkeen vetäjä Pirkko Eteläaho Tredeasta.

Hankkeen avulla kiertotaloustoimijoiden välille syntyy tiivis verkosto, jonka kautta välitetään avoimesti tietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille eri 6Aika-kaupungeissa. Saman verkoston kautta jaetaan myös tietoa ja kokemuksia hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä.

”Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa alan tapahtumissa ja meitä voi myös kutsua puhumaan eri tilaisuuksiin – tulemme mielellämme kertomaan hankkeestamme lisää! Tiedotamme hankkeemme tapahtumista aktiivisesti myös 6Aika-verkoston kautta. Syyskuun alussa järjestämme yrityksille ja muille sidosryhmille hankkeen kick-off tilaisuuden Tampereella, tervetuloa! 1.9. järjestettävän tilaisuuden ohjelma ja tarkka paikka varmistuvat myöhemmin”, Eteläaho jatkaa.

Lisätietoja: Pirkko Eteläaho, pirkko.etelaaho@tredea.fi

Yhdessä kehittäen älykkäitä ratkaisuja ja parempia palveluita

Syksyllä 2017 käynnistyy myös neljä muuta pilottihanketta. Hankkeissa muun muassa tuetaan älykkäisiin oppimisympäristöihin syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia, yhteiskehitetään kuutoskaupunkeihin parempia opastamisen palveluita ja tuotteita sekä etsitään älykkäitä liikkumisen ratkaisuja pääkaupunkiseudulla. Tarkemmat hankekuvaukset yhteystietoineen julkaistaan 6Aika-verkkosivuilla syksyllä hankkeiden käynnistyttyä.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa ovat mukana Helsingin, Espoon, Oulu, Tampereen ja Turun kaupungit, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Forum Virium Helsinki Oy
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta palveluiden kehittämiseen -hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö.
Hankkeen tavoitteena on määritellä avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri – rakentaa IoT-pilotointiympäristö, aktivoida pk-yritykset pilottien avulla, mahdollistaa IoT-tietojen hyödyntäminen, edesauttaa uusien langattomien teknologioiden kehittymistä sekä nopeuttaa kansallisten ja kansainvälisten strategioiden (”digiloikka”) toteuttamista Suomessa.

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa ovat mukana Turku Science Park Oy Ab, Turun, Helsingin ja Tampereen kaupungit sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy.
Hankkeen tavoitteena on luoda opastamisen ekosysteemi, jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä muut 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustan kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, joka johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien.

Perille asti -hankkeessa ovat mukana Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Aalto Yliopisto säätiö, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.
Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeen tavoitteena on löytää markkinalähtöisesti uusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja matkailutoimialan yritysten hyödynnettäväksi osana omaa palvelutarjontaa.

Syksyn 2016 EAKR-haku järjestettiin kaksivaiheisena. Ideavaihe käynnistyi 1.9. ja päättyi 7.10.16. Ideoita jätettiin 64 kpl, joista parhaat saivat sparrausta hankehakemuksen laadintaan. Varsinaisia hankehakemuksia pystyi jättämään 22.12.2016 asti ja niitä jätettiin 11 kpl. Haun teemoina olivat kiertotalous ja resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut.