Siirry sisältöön

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljellä (carbon footprint) kuvataan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Kun nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, toiminnan hiilijalanjälki pienenee. Hiilineutraali toiminta / yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä eli sen nettohiilijalanjälki on nolla. Jotta tietty toiminta voidaan todeta hiilineutraaliksi, on tarkasteltava sen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Päästölaskenta voidaan tehdä tuotanto(/alue)- tai kulutusperusteisesti. Tuotantoperusteisella laskennalla tarkoitetaan tietyllä alueella tapahtuvien päästöjen huomioimista (käytetään tyypillisesti esim. valtioiden päästölaskennassa). Kulutusperusteisessa laskennassa taas huomioidaan esimerkiksi tietyn yhteisön tuottamien ja kuluttamien tuotteiden / palveluiden valmistamisesta, kuljetuksesta ja hävityksestä aiheutuvat päästöt tietyn ajanjakson kuluessa. Yritysalueen päästöjen laskennassa kulutusperäinen laskentatapa on mielekkäämpi ja se on myös yleisesti käytetty.

Tässä työssä päästöttömän työmaan pilottikohteena toimi Espoon kaupungin Lukutori Suurpellon asuinalueella. Rakennustyössä Lukutorista tehtiin viihtyisä aukio istutuksineen sekä oleskelualueineen. Työmaan päästöttömyyttä toteutettiin käyttämällä päästöttömiä / vähäpäästöisillä polttoaineita työkoneissa, tehostamaan kuljetuksia huolellisella suunnittelulla, sekä huomioimalla vähäpäästöisyys myös materiaalihankinnoissa esimerkiksi hankkimalla kivet kotimaasta.

Lukutori oli yksi Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeen pilottikohteista. Tutustu hiilijalanjäljen laskentaan hrny.fi-sivuilla tai alla olevasta raportista.

Työmaan hiilijalanjäljen laskenta (pdf)