Siirry sisältöön

Turussa kokeillaan matala­lämpö­asfalttia

07.11.2016 | TurkuUutiset

Turun 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa kokeillaan ilmastoystävällistä matalalämpöasfalttia. Matalalämpöasfaltin valmistuslämpötila on 20–30 celsiusastetta alhaisempi kuin perinteisen asfaltin. Tielläliikkujan kannalta matalalämpöasfaltti ei eroa ominaisuuksiltaan perinteisestä päällysteestä, mutta ympäristöhyöty on merkittävä, koska lämpötilan laskulla voidaan vähentää asfaltin tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Matalalämpöasfaltin hankinta käynnistettiin kiinteistöliikelaitoksen, hankinta- ja logistiikkakeskuksen sekä eri toimijoiden välisillä markkinavuoropuheluilla vuoden 2015 puolella. Pilottikokeilu käynnistettiin kesällä 2016, jolloin Naantalin pikatiestä noin puolen kilometrin matka päällystettiin valmistustavaltaan perinteistä asfalttia energiatehokkaammalla matalalämpöasfaltilla. Kokeiluun osallistuvat Turun kaupungin sopimuskumppaneina Lemminkäinen Infra Oy ja NCC Industry Oy.

Kokeilun lopputuloksena saadaan tuloksia yhteensä neljästä erilaisesta päällysteestä, joista kaksi on matalalämpöasfalttia ja kaksi enemmän kierrätysmateriaalia sisältävää päällystettä. Tilaajan kanssa sovitusti urakoitsijat lisäsivät oman harkintansa mukaa RC-rouhetta (eli kierrätysmateriaalia). Tuloksena saadaan lisää tietämystä myös tämän vaikutuksesta päällysteen kestoikään. Uramuodostumia ja tyhjätilaa tutkitaan säännöllisesti vuoden ajan.

Liikennevirrat kokeilukohteessa ovat merkittäviä, jonka vuoksi pikatie on loistava kohde kokeilulle. Kokeiluun valittiin kaksi toimijaa, joten samanaikaisesti saadaan kokemuksia kahden toimijan lopputuloksista samoissa olosuhteissa. Jos kokemukset ovat positiivisia, asfalttityypin käyttöä on tarkoitus lisätä.

Matalalämpöistä päällystettä käytetään myös Skanssin uudessa kaupunginosassa. Älykäs ja ympäristöystävällinen Skanssi toimii edelläkävijänä kestävän kehityksen ratkaisuissa, ja Turun kaupunki toteuttaa Skanssin kaava-alueen asfaltit matalalämpömenetelmällä. Skanssin kehittäminen on osa Turun Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.

Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä ja myös matalalämpöasfaltin käytön uskotaan osaltaan auttavan tämän tavoitteen saavuttamisessa, kertovat kaupungin Turun kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto ja vastaava rakennuttaja Juhani Tirkkonen.

6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen innovatiivisten hankintoja ja markkinavuoropuhelua kehitetään Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen ja Turku Science Park Oy:n yhteistyönä. Tavoitteena on synnyttää uusia ratkaisuja innovatiivisten julkisten hankintojen kautta, saada yrityksille referenssejä sekä luoda yrityksille kannusteita kehittää innovaatioita.

Lisätietoja antavat projektipäälliköt
Outi Pudas, etunimi.sukunimi@turku.fi, 044 9075891
Marko Latokartano, etunimi.sukunimi@turkusciencepark.com, 040 5098949
Janne Rinne, etunimi.sukunimi@turku.fi, 040 6312740