Siirry sisältöön

Turussa kartoitetaan yrityspalveluja

08.12.2015 | TurkuUutiset

SELKO on Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen osatoteutus, jonka tavoitteena on kehittää toimiva monituottajuuteen pohjautuva ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Yrityspalvelupiste Potkurin tiloissa 1.12.2015. Monipuolinen asiantuntijajoukko eri yrityksistä ja julkisista palveluntarjoajista kokoontui työpajaan kartoittamaan palveluiden nykytilannetta ja ideoimaan uusia ratkaisuja. Tapahtuman järjesti Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa.

Yrityspalvelukokonaisuuden luomisessa hyödynnetään muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä. Osatoteutuksen tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot saavat uusia työkaluja ja oppivat soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä jatkokehittämistarpeitansa varten. Yrityspalvelukokonaisuudessa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset yrityspalvelut.

Yrityspalveluiden kartoitusta

Yrityspalveluita on Turun seudulla tarjolla laaja-alaisesti ja monipuolisesti – mutta ovatko ne selkeitä asiakkaan eli yrityksen näkökulmasta? Mitä palveluita on tarjolla, mitä puuttuu ja miten palvelut olisi järkevää järjestää? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia nyt.

Turun seudun yrityspalvelut ovat määrittelemässä toimintaansa uudelleen. Tavoitteena on selkeä ja asiakaslähtöinen kokonaisuus. Uusi kehitysympäristö pitää sisällään kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja niin yritystoimintaa harkitseville, sitä aloittaville kuin pitkään toimineillekin yrityksille. Kehittämisen tukena käytetään palvelumuotoilun menetelmiä, jotka perustuvat käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen osallistamiseen. 

Työpajoista runsaasti ideoita

Ensimmäisen työpajan aikana saatiin runsaasti materiaalia analysoitavaksi ja ideoita seuraavissa työpajoissa edelleen työstettäväksi. Työpajan sekä syksyn aikana yrityksiltä kerätyn tiedonhankinnan tulokset esitellään avoimessa seminaarissa 22.1.2016. Seuraavassa työpajassa helmikuun alussa jatketaan ideointia ja kehitetään yrityspalvelukonseptia syksyn aikana kerätyn aineiston pohjalta.

Kuva:  Johanna Liipola

Lisätietoja:

Turun ammattikorkeakoulu
Päivi Katajamäki
Avoin osallisuus ja asiakkuus / SELKO
paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi
Puh. 050 5985 914

Turun ammattikorkeakoulu
Arja-Liisa Kuitunen
Avoin osallisuus ja asiakkuus / SELKO
arja-liisa.kuitunen(at)turkuamk.fi
Puh. 050 598 5212

Turun Seudun Kehittämiskeskus
Niko Kyynäräinen, johtaja
www.businessturku.fi
Puh. 050 559 0538