Siirry sisältöön

Turun pyöräpysäköinnin lähtötietoanalyysi

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja kokeiltiin vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungeissa, yhteistyössä alan yritysten kanssa. Kehitysalustoina toimivat niin kutsutut liikennehubit eli keskukset, joissa on suuret kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne.

Turun ammattikorkeakoulun osatoteutus hankkeessa keskittyi pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja osatoteutuksen puitteissa toteutettiin kaksi kokeilua maksullisesta pyöräpysäköinnin palveluun liittyen. Kokeiluilla luotiin pohjaa uudenlaiselle vähähiilistä liikkumista edistävälle liiketoiminnalle.

Tämä dokumentti ja siihen kerätty tieto toimi Turun AMK:n osatoteutuksen taustakartoituksena ja pohjana tulevien pyöräpysäköinnin kokeilujen suunnittelulle. Dokumentin kokoaminen on aloitettu vuonna 2020 ja lopullinen versio on päivitetty helmikuussa 2022.

Turun pyöräpysäköinnin lähtötietoanalyysi (pdf)