Siirry sisältöön

Turun Digipoint tarjoaa uusia alkuja ja suuntia

14.05.2021 | Turku

DigiPoint-hanke Turussa auttaa ja rohkaisee haastavassa tilanteessa olevia nuoria takaisin tasapainoon. Kuva: Turun kaupunki

Turun Digipoint-toteutus auttaa opintojen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria tutustumaan digialaan ja omiin mahdollisiin urapolkuihin. Digitaalisten taitojen ohella kehittyvät myös arjenhallinta ja itseluottamus.

”Oon jaksanu paljon paremmin ja saanut tarvittavaa tasapainoa takas. Nyt on ollut hyvä fiilis taas.”

Tämä työpajalaiselta saatu kiitos avaa hyvin, mikä on koko Turun Digipoint-hankkeen tavoite: auttaa ja rohkaista haastavassa tilanteessa olevia nuoria takaisin tasapainoon.

Yhtenä tärkeänä päämääränä on selkiyttää osallistuvien nuorien ajatuksia tulevasta ja löytää yhdessä polku eteenpäin, kuvailee Turun Digipointin projektipäällikkö Oskari Orvasto.

– Haluamme herättää nuoren motivaation ja innostuksen tulevia opintoja tai työelämää kohtaan. Pyrimme luomaan onnistumisen kokemuksia ja uskoa omaan tulevaisuuteen. Tämä on sellainen uusien alkujen ja uusien suuntien etsimisen paikka.

Esillä digialan monipuoliset mahdollisuudet

– Turussa Digipointin kohderyhmänä on 16–29-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Erityisiä digitaalisia valmiuksia tai taustaa alalta ei tarvitse olla, mutta harrastuneisuus katsotaan eduksi, Orvasto kuvailee.

Digi- ja IT-alalla on kova kysyntä uusista osaajista ja aihepiiri myös oma-aloitteisesti kiinnostaa monia nuoria. Digipointissa työpajalaiset pääsevät tutustumaan alan konkreettisiin tehtäviin, laitteisiin, ohjelmiin sekä alustoihin omalla tahdillaan.

– Me annamme heille käsitystä siitä, mitä digialalla on ylipäänsä mahdollista tehdä. Ei pyritä siihen, että koulutetaan valmiita koodareita, vaan siihen, että jokaiselle löytyisi oma suunta ja innostus.

Perinteisten digitaitojen lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös niin sanotut työnteon metataidot. Niillä tarkoitetaan varsinaisen työnkuvan ulkopuolisia sosiaalisia ja muita taitoja, jotka luovat pohjaa työelämässä pärjäämiselle.

– Digipointilaiset oppivat ryhmässä sosiaalisia taitoja, sanoittamaan omia ajatuksia ja toimimaan ryhmässä. Haetaan niitä samoja elementtejä, joita työelämässäkin on, jotta valmistetaan nuoria pärjäämään myös oikean työelämän haasteissa.

Digipoint on työelämän- ja elämänhallintaa

Kaikki lähtee liikkeelle nuoren omista tarpeista ja tilanteesta. Mikäli työpajalaisella on esimerkiksi haasteita oman arjen hallinnan kanssa, opetellaan niiden kehittämistä yksilöllisesti.

Työelämätaitojen kehittymisen lisäksi lopputuloksena onkin kokonaisvaltaisesti parempi ote omasta arjesta.

Oskari Orvaston mukaan Digipointin ohjaajien tehtävä on muun muassa sanoittaa nuorten onnistumisia ja antaa rakentavaa, positiivista palautetta työpajalaisille.

– Näin edistämme myös itseluottamusta ja itsetuntoa. Sillä jos ei luota itseensä, jää helposti paikalleen.

Ja harva lopulta jää. Orvaston mielestä on ollut hienoa seurata, kuinka nuoret kehittyvät ja rohkaistuvat viiden kuukauden työpajajakson aikana.

– Kyllä sen muutoksen huomaa työpajan edetessä. Taidot kasvavat ja yhteinen ryhmähenki vahvistuu. Sitä on mukava katsella.

Lisätietoja:

Oskari Orvasto, projektipäällikkö
Turun kaupunki
oskari.orvasto(at)turku.fi
040 616 3529

Teksti: DigiPoint-hanke