Siirry sisältöön

Turku Smart City Seminar kiinnosti yrityksiä

20.10.2015 | TurkuUutiset

Älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseksi kaupunkien ja yritysten on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Yhteistyön lisäämiseksi ja siihen kannustamiseksi on tärkeää, että kaupunkien johtoryhmät ja yritykset miettivät yhdessä tulevaisuuden näkymiä sekä jakavat kokemuksiaan yritysyhteistyöstä. Juuri tähän tarpeeseen pyrki vastaamaan 18.9.2015 järjestetty Turku Smart City -seminaari.

Turun kaupungin ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen järjestämässä seminaarissa olivat paikalla kaikki johtavat viranhaltijat konsernihallinnosta ja eri toimialoilta. Lisäksi tilaisuuteen osallistui noin sata yrittäjää tai yrityksen edustajaa. Johtajat ja johtoryhmien jäsenet ovat yritysyhteistyön kannalta oleellinen ryhmä ja tämä selkeästi houkutteli yrityksiä osallistumaan seminaariin.

6Aika tärkeä yritysyhteistyön väline

Seminaarissa kuultiin kaupunginjohtaja Aleksi Randellin avauksen jälkeen Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen professorin, Markku Wileniuksen, alustus kuudennesta aallosta. Climate Leadership Council ry:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen puolestaan pohti puheenvuorossaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksista kaupunkien ja yritysten näkökulmasta.

Lisäksi seminaarissa tuotiin esille kaupungin prosesseja yritysyhteistyön edistämisessä. Kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategian todettiin olevan hyvä väline tässä. Seminaarissa oli vahvasti esillä ajatus siitä, että kaupunki on avoin innovaatioalusta yritysten ratkaisujen testaamiselle ja kehittämiselle. Kaupungit yhä enenevässä määrin ovat yritysten referensseinä niiden kansainvälistymistä ja kasvua tukemassa. Paneelikeskustelussa kuultiin yritysten kokemuksista tähän liittyen.

Sokerina pohjalla oli viiden yrityksen pitching-puheenvuorot siitä, mitä innovatiivista heillä on tarjota kaupungille. Pitchaajina olivat Treamer Oy, Foodduck Oy, Securitas Oy, MUM´s ja Remotec Oy. Seminaarin lopuksi oli aikaa verkostoitua ja tätä mahdollisuuteen tartuttiinkin innokkaasti.

Tärkeitä kontakteja

Palautekyselyssä osallistujat kertoivat saaneensa seminaarin ansiosta uusia kontakteja, sopineensa jatkotapaamisia ja tehneensä muita yhteistyösuunnitelmia niin Turun kaupungin kuin yritysten kanssa.

Palautteessa annettiin myös erittäin hyviä ideoita tilaisuuksien kehittämiseksi yhä vuorovaikutteisempaan suuntaa. Ehdotuksissa toivottiin tilaisuuden jaksottamista ja esimerkiksi round table -keskusteluja. Myös verkottumishetkiä pidetään tärkeinä.

– Tällaisella tilaisuudella voisi hyvin korvata pienen yrityksen pikkujoulun, johon pienyrittäjän aika ja henkilöstö eivät aina riitä, yhdessä palautteessa ehdotettiin.

Lisää Smart City -tilaisuuksia

Osallistujat kiittelivät Turku Smart City -seminaarin energiaa ja toteutustapaa. Tilaisuus poiki myös uusia ideoita. Esimerkiksi Tilaisuuden juontanut Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Niko Kyynäräinen toi esille käsitteen kokeileva virkamies, jota on jo lähdetty useissa keskusteluissa viemään eteenpäin.

Tilaisuuden järjestelyvastuu oli 6Aika avoimien innovaatioalustojen Turun osatoteutuksen projektipäälliköllä Aino Ukkolalla.

– Tilaisuutta oli samaan aikaan kiinnostavaa ja haastavaa olla järjestämässä. Pääspeksit tulivat kaupunginjohtajalta ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtajalta.  Idea taustalla oli loistava, eli verkostoitumista ja tiedon lisäämistä koko kaupunginjohdon ja yritysten välillä. Tämä on hyvä alku isommalle kulttuuriselle muutokselle, Ukkola toteaa.

Hyvän palautteen ja ilmiselvän tarpeen pohjalta Turussa jatketaan vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Myös muissa 6Aika-kaupungeissa ollaan kiinnostuneita tilaisuuden perusidean soveltamisesta.