Siirry sisältöön

Turku.fi:n lähdekoodi kiinnostaa jo monia

16.02.2017 | TurkuUutiset

Turku.fi-verkkopalvelun vapaasti hyödynnettävä lähdekoodi on herättänyt laajasti kiinnostusta verkkoalustojaan uudistavien keskuudessa. Koodin jakamisen lisäksi kunnat tekevät yhä tiiviimmin yhteistyötä digitaalisten palveluiden kehittämisessä myös kansallisella tasolla.

Turku.fi-lähdekoodin hyödyntäminen kiinnosti laajasti jo syksyllä, kun koodin julkaisemisesta kerrottiin ensimmäisen kerran. Pisimmällä käyttöönotossa on Porin kaupunki, joka on jo testannut verkkopalvelun ominaisuudet omaa toimintaansa tukeviksi.

Porissa innostuttiin erityisesti mahdollisuudesta päästä kehittämään huolellisesti mietittyä julkaisujärjestelmää. Yhteisen verkkoalustan hyödyntäminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kuntien väliselle kehittämisyhteistyölle. Samalla järjestelmän toteutuskustannukset pysyvät kohtuullisina, kertoo Porin tietohallintojohtaja Heikki Haaparanta.

Turku.fi-lähdekoodi on kaikkien hyödynnettävissä

Turku.fi luotiin ainutlaatuisella yhteistyöllä kolmen verkkopalvelutoimittajan kesken. Citrus Solutions Oy, Druid Oy ja Wunder Finland Oy hyödynsivät työssään laajasti Drupal-yhteisön luomia moduuleja ja toimintoja.

Projekti oli erittäin mielenkiintoinen. Pääsimme ratkaisemaan valtavan sisältömassan jäsentelyyn ja löydettävyyteen liittyviä haasteita innovatiivisin keinoin. Lisäksi usean verkkopalvelun ja sisältöjen jakaminen yhdestä julkaisujärjestelmästä on ratkaisu, joka kiinnostanee monia julkisen tai yksityisen puolen tahoja, kertoo projektissa työskennellyt tekninen arkkitehti Juha Niemi Wunderilta.

Verkkopalvelun ominaisuuksia oli kehittämässä myös laaja joukko kaupungin työntekijöitä, korkeakouluharjoittelijoita sekä kaupungin asukkaita, joiden näkemykset ja huomiot ohjasivat rakennustyötä jaossa olevaksi kokonaisuudeksi.

Tämän jatkoksi toimittajien hyvän yhteistyön ansiosta ratkaisuun saatiin koottua kaikkien paras osaaminen. Kaikkien sitoutumisesta kertoo, että Turku.fi-ratkaisu paketoitiin osin toimittajien omalla kustannuksella, kommentoi ohjelmistoarkkitehti Jyri-Petteri Paloposki Citrus Solutionsilta.

Verkkopalvelun toiminnallisuuksien hyödyntäminen on avointa kaikille. Kuka tahansa voi hyödyntää esimerkiksi lähdekoodin sisältämät uutistoiminnallisuudet tai tapahtumakalenterin ominaisuudet alkuperäisten lisenssiehtojen mukaisesti. Kevään aikana myös palvelutietojen rajapinta kansalliseen palvelutietovarantoon tulee pakettiin mukaan.

Kokemuksemme Porin pilotista todistavat, että avoimen verkkoalustan ympärille syntyvä ekosysteemi tuo merkittävää hyötyä myös kuntasektorille. Kaikkia toiminnallisuuksia ei tarvitse toteuttaa itse vaan alustan kautta kunnat saavat paljon valmiita komponentteja nopeasti käyttöönsä. Myös jatkokehityksen myötä syntyvät uudet toiminnallisuudet ja parannukset ovat kaikkien käytettävissä, toteaa projektissa mukana ollut Druidin Mika Suominen.

Yhdessä tekemällä syntyy kaikkia palvelevia ratkaisuja kustannustehokkaasti

Turku.fi-lähdekoodin lisäksi Turku on jo jakanut esimerkiksi munpalvelut.fi-verkkopalvelun lähdekoodin sekä viimeisimpänä kalustekierrätysjärjestelmän lähdekoodit.

Pelkästään antavana osapuolena Turku ei kuitenkaan ole. Avoimen jakamisen periaatteiden mukaisesti Turku tulee hyödyntämään vielä tämän vuoden puolella esimerkiksi jo rakennettua pääkaupunkiseudun palvelukarttaa ratkaisuineen. Kartan on tarkoitus korvata nyt käytössä oleva Turun palvelukartta.

Laajaa yhteistyötä on tehty myös ulospäin vähemmän näkyvillä tavoilla, kun Turku ja Espoo ovat tehneet tiivistä yhteistyötä palvelutietojen välittämisessä eri taustajärjestelmien välillä. Tällöin tieto tallennetaan vain kerran ja hyödynnetään laajasti. 6Aika-hankkeessa yhteistyö suurimpien kaupunkien kesken on aktiivista erityisesti tiedon avaamiseen ja rajapintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Asukkaan näkökulmasta laaja yhteistyö tarkoittaa parempia digitaalisia palveluja nopeammin. Samalla verorahat hyödynnetään optimaalisesti työn tekemisen tehostuessa, hankejohtaja Päivi Saalasto toteaa.

Suurten kaupunkien yhteistyön lisäksi Turku on vahvasti mukana kansallisissa digitaalisissa uudistuksissa muun muassa ottamalla käyttöön uuden verkkomaksamisen ensimmäisten joukossa omien ratkaisujen sijaan.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen -kärkihankkeessa kehitetään edellä mainittujen palvelukartan ja verkkomaksamisen jatkoksi seuraavana harrastehakua, digitaalista kaavoitusta sekä kuntalaisen asiointitiliä omien tietojen ja asiointien hallintaan. Asukkaiden palveluja rakennettaessa myös sisäinen työn tekeminen tehostuu ja johtamisen tueksi saadaan helpommin ajantasaista tietoa.

Lisätiedot

Hankejohtaja Päivi Saalasto, p. 040 139 9698, sposti: paivi.saalasto@turku.fi