Siirry sisältöön

Tuotteet matkailualan hiilijalanjäljen laskentaan kehittyivät yhteistyössä

Kuva: Unsplash

Positive Impact, Salmi Platform ja TAK Research kertovat, miten he olivat mukana Carbon Neutral Tourism -hankkeessa ja minkälaista hyötyä se toi.

Vastuullisuusalan asiantuntijayritys Positive Impact osallistui Carbon Neutral Tourism -hankkeeseen kahdella tavalla. Yritys oli ensiksi mukana prototyypillään lokakuussa 2020 kilpailutuksessa, jossa etsittiin matkailualalle sopivaa hiilijalanjälkilaskuria.

– Pääsimme jatkoon ja ensimmäistä kertaa mukaan hankkeeseen. Puolen vuoden aikana kehitimme, ohjelmoimme ja pilotoimme usean eri toimijan yhteistyönä hiilijalanjälkilaskurin matkailualalle, kertoo Elina Levula, Positive Impact Oy:n toimitusjohtaja.

Levula on hyvin vaikuttunut siitä, kuinka matkailun toimialalle suunnattua hiilijalanjälkilaskuria pystyttiin kehittämään monen eri toimijan yhteistyönä.

– Meille on ollut suuri kunnia olla mukana kehittämässä avoimen lähdekoodin laskuria, joka hyödyttää aidosti matkailualan yrityksiä ja koko toimialaa.

Hankkeen päättymisen jälkeen laskuri siirtyi nyt maaliskuussa osaksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Positive Impact jatkaa laskurin ylläpito- ja kehittämiskumppanina.

Toiseksi Postive Impact osallistui Carbon Neutral Tourism -hankkeen kokeiluun, jossa se kehitti prototyypin Hiiliavaimesta.

Levula kuvailee Hiiliavainta päästövähennystoimien verkkokaupaksi, josta yrittäjä voi helposti selata ja valita itselleen sopivia hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä. Prototyyppivaiheessa toimenpiteitä oli listattu 150.

– Hiiliavaimen tarkoituksena on auttaa yritystä siinä vaiheessa, kun yritys rakentaa ilmastotiekarttaa ja ideoi toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Tietokanta potentiaalisista toimenpiteistä nopeuttaa ideointia.

Positive Impact aikoo jatkaa Hiiliavaimen kehittämistä. Yritys haluaa edistää maailmaa, jossa on entistä helpompi toimia hiilineutraalisti ja vastuullisesti.

Salmi Platform voitti innovaatiokilpailun

Salmi Platform Oy on matkailun ja tapahtumien digitalisoimiseen erikoistunut yritys. Kesällä 2020 yritys osallistui Carbon Neutral Tourismin järjestämään innovaatiokilpailuun. Kilpailussa haettiin uusia ideoita älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualalle ja kaupunkitoimijoille.

Salmi Platform voitti kilpailun innovaatiollaan siitä, kuinka tiettyyn matkailukohteeseen saapuvien matkailijoiden kokonaishiilijalanjälki voidaan todentaa.

– Myöhemmässä vaiheessa pääsimme kehittämään tätä matkailijan hiilijalanjälkilaskentaa hankkeen pilotissa, kertoo Salmi Platformin toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Pilotti toteutettiin yhteistyössä Visit Tampereen, eri matkailuyritysten sekä ihmisten liikkuvuudesta dataa keräävän puhelinoperaattori Telian kanssa. Pilotti onnistui hyvin.

– Tällä hetkellä matkailijan hiilijalanjälkilaskenta on Salmi Platformin kaupallinen tuote, Markkanen kertoo.

Laskentaan kuuluu kohteeseen saapuvien matkailijoiden matkaketjun selvitys eli se, millaista reittiä ja millä kulkuvälineellä he saapuivat kohteeseen. Nämä asiat vaikuttavat matkakohteen hiilikuormaan, ja matkailukohde pystyy saamansa tiedon avulla tekemään hiilikuormaa pienentäviä toimenpiteitä.

– Innovaatiokilpailun voittaminen ja hankkeeseen osallistuminen ovat vaikuttaneet olennaisesti kolme tilikautta vanhan startup -yrityksemme toimintaan. Hiilijalanjäljen mittaus on noussut yhdeksi liiketoimintaa ohjaavaksi tekijäksi.

Markkanen kertoo, että yrityksellä on useita ideoita siitä, kuinka matkailijan hiilijalanjäljen laskentaa voidaan vielä kehittää.

– Haemme sitä varten rahoituksia jatkuvasti.

 

Kuvakaappaus Visitory-palvelusta

TAK-Research selvitti Helsinkiin matkaavien hiilijalanjäljen

TAK-Research on matkailuun erikoistunut tutkimusyritys, joka on haastatellut vuodesta 2014 lähtien päivittäin Suomeen saapuvia matkailijoita eri ulkoraja-asemilla. Yrityksen ydintuote on Visitory-palvelu, jonne on kerätty ja yhdistelty tietoa matkailun kehittämiseksi.

TAK-Research osallistui Carbon Neutral Tourism -hankkeeseen pilotissa, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja matkapuhelinoperaattori Elisan kanssa keväällä 2020.

Pilotti jakautui kahteen osaan. Ensin mitattiin kotimaanmatkailijoiden määrää Helsingissä, sitten selvitettiin, miten matkailijat ovat saapuneet Helsinkiin. Mittaamisessa hyödynnettiin matkapuhelinoperaattorin dataa, joka yksityisyydensuojan vuoksi kertoo vain sen, kuinka paljon puhelimia on tietyllä alueella.

– Matkailijoiden määrän mittaamista varten innovoimme Elisan kanssa tavan, jolla pystyimme poistamaan puhelinoperaattoridatasta paikalliset asukkaat sekä liikkumisen tavanomaisessa elinpiirissä, kuten kodin ja työpaikan välillä, kertoo TAK-Research Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka.

Pilotin toisessa osassa tutkittiin, millä tavoin matkailija on saapunut Helsinkiin. Siinä hyödynnettiin TAK-Researchin kuukausittain kotimaamatkailijoille tekemää kyselyä.

– Pystyimme keräämäämme aineiston avulla laskemaan, kuinka paljon tietyltä paikkakunnalta matkusti ihmisiä Helsinkiin kuukausittain ja mitä kulkuneuvoa he käyttivät.

Lopuksi laskettiin vielä Helsinkiin matkanneiden tuottama hiilijalanjälki. Siinä käytettiin VTT:n tuottamaa tietoa eri kulkuneuvojen keskimääräisistä hiilijalanjäljistä.

– Nyt olemme vieneet Helsinkiin saapuvien matkailijoiden hiilijalanjälkitiedot Visitory-palveluumme ja seuraavaksi kehitämme sinne osion, joka näyttää kuukausittain päivittyvän hiilijalanjälkitiedon.

Carbon Neutral Tourism -hankkeeseen osallistuminen antoi TAK-Researchille kannusteen lähteä toteuttamaan matkailijoiden hiilijalanjälkilaskentaa. Se on saanut lämpimän vastaanoton myös Ruotsissa, jonne Visitory-palvelua on ryhdytty viemään loppuvuodesta 2021.