Tulosta syntyy

Uusien tuotteiden ja palvelujen testaamista ja yhteiskehittämistä, uusia toimintamalleja, uusia verkostoja…toisaalta myös työllisyyden ja osaamisen hankkeita, joissa esimerkiksi nuoret ja vastavalmistuneet ovat päässeet näyttämään osaamistaan työnantajille. 6Aika-hankkeiden tulokset ovat sisällöiltään moninaisia, tutustu alla. Täältä löydät myös 6Aika-työkalupakin, jonne on koottu oppaita, raportteja ja muuta aineistoa esimerkiksi kuntien kehittämistyössä hyödynnettäviksi.

Hankkeiden tulokset

6Aika-työkalupakki