Siirry sisältöön

Photo: VSSHP/Esa Halsinaho

Tästä oli kyse

  • Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeessa kehitettiin kansallisesti monistettavissa oleva toimintamalli, jonka avulla sairaalan tarpeita vastaavat innovaatiot kyetään löytämään, arvioimaan ja saattamaan uudeksi liiketoiminnaksi yhteiskehittämisen keinoin.
  • Toimintamallissa lähtökohtina ovat joko sairaalan päivittäisestä työstä tai sairaanhoitopiirien strategisista kehityslinjauksista esille nousevat kehittämistarpeet. Turku keskittyi YSI-hankkeessa ensiksi mainittuun lähestymistapaan (bottom-up), Oulu jälkimmäiseen (top-down).
  • Turussa arvioitiin toimintamallia varten sairaalan päivittäisiä tarpeita ja pyrittiin tunnistamaan niistä liiketoimintapotentiaalia sisältävät tarpeet, joita voitiin tarjota yrityksille ratkaistaviksi. Oulussa paneuduttiin rakentamaan yhteiskehittämisen mallia sidosryhmien välistä yhteistyötä varten. Malleja testattiin käytännössä niin Turussa kuin Oulussakin.
Miehiä ja naisia istuu tuoleilla kuuntelemassa miestä, joka seisoo tilan etuosassa esittelemässä. Taustalla mainos "Oulu Health, the ecosystem to boost your business."
Yksi YSI Innovaatiokilpailun voittajayrityksistä, Coach4Pro Oy, esittelee ratkaisuaan Oulun pilotin aloitustilaisuudessa 11.5.2017.

YSIn tuloksia

  • YSI-toimintamallin kehittämisen lisäksi sairaanhoitopiirien innovaatiotoiminta kehittyi kokonaisuudessaan hankkeen aikana. Sairaanhoitopiirien yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa lisääntyi. Yksi hankkeen keskeisistä ansioista oli innovaatiolähettilästoiminnan käyttöönotto sairaanhoitopiireissä. Hankkeessa tuotettiin lisäksi arvokasta tietoa yliopistollisten sairaaloiden erityispiirteistä innovaatioalustoina. Tietoa hyödynnetään kansallisesti eri sairaanhoitopiireissä mm. Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehtävässä yhteistyössä.
  • YSI-hanke nopeutti ja konkretisoi yritysten tuotekehitystä, ne saivat hankkeen ansiosta ratkaisujaan nopeammin ja tehokkaammin markkinoille. Yrityksille syntyi uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun ne saivat tietoa sairaaloiden tarpeista ja pääsivät kehittämään ratkaisuja eri sidosryhmien kanssa.
  • YSI-hankkeessa tuotettu toimintamalli on monistettavissa laajasti terveydenhuoltosektorille. Se integroituu useisiin kansallisiin kehityshankkeisiin, kuten Business Finlandin HUS Testbed -hankkeeseen sekä 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeeseen. Malli nivoutuu saumattomasti myös muihin kansallisiin kehityshankkeisiin, joista keskeisimpiä ovat yllä mainittu Virtuaalisairaala 2.0 sekä Suomen, Espanjan ja Ranskan yhteistyönä toteutettava inDemand-hanke.


Kaavio, jossa strategiset kehityslinjaukset ja kliininen työ liittyvät sairaalalähtöisiin perusteltuihin ja arvioituihin tarpeisiin. Tästä lähtee nuolina yhteiskehittäminen ja sitä kautta uusi liiketoiminta.

Lue täältä lisää yritysten YSIssä kehittämistä uusista palveluista

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hanketta koordinoi Turku Science Park kumppaneinaan Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla sairaalalähtöisistä tarpeista synnytetään uutta liiketoimintaa. Hanke toteutettiin 1.5.2016 – 31.12.2017 ja sen budjetti oli 716 334 euroa.

Lisätietoja:
Janne Lahtiranta (FT)
asiakkuuspäällikkö, HealthTurku
Turku Business Region Oy
janne.lahtiranta(at)turkubusinessregion.com
puh. 0400 789 984

Pauliina Hyrkäs
Innovaatiotoiminnan suunnittelija ja koordinaattori
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
pauliina.hyrkas(at)ppshp.fi
puh. 040 504 6180