Siirry sisältöön

Tuloksia: VR Fast Track – osaamisen kautta työelämään

Testausta Stadin ammattiopistossa.

Tästä oli kyse

  • VR Fast Track – osaamisen kautta työelämään -hanke loi osaamisen tunnistamisen mallin työttömille maahanmuuttajille virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä ja vahvisti maahanmuuttajien työelämätaitoja.
  • VR Fast Track haki työntekijöitä työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten ravintola-alalle, hoiva-alalle ja siivousalalle.
  • Hanke toimi Helsingin ja Turun alueilla.

VR Fast Track -hankkeen tuloksia

 • VR Fast Track tuotti ravintola-alaa varten kolmiportaisen osaamisen tunnistamisen mallin. Hoiva-alalle laadittiin neliportainen malli. Malleissa hyödynnetään VR-sisältöjä. Mallien toimintaa testattiin noin 100 maahanmuuttajan kanssa. Lisäksi järjestettiin useita koulutus- ja testaustilaisuuksia, joihin osallistui lähes 200 maahanmuuttajaa.
 • VR Fast Track testasi poolityömallia, jossa maahanmuuttajat muodostivat työntekijäpoolin ja siivousalan yrittäjät työantajapoolin. Työkutsujen välittämiseen poolissa käytettiin Work Pilots -alustaa. Mallia testasi 19 maahanmuuttajaa ja kolme yritystä. Työntekijät pitivät poolityökokeilua idean tasolla hyvänä, mutta olivat pettyneitä etteivät työllistyneet sitä kautta. Työnantajat olivat selvityksen mukaan mm. pettyneitä saamiinsa työhakemuksiin ja työntekijöiden osaamiseen, joten yhtään maahanmuuttajaa ei työllistynyt poolityömallin kautta.
 • VR Fast Track loi koulutus- ja perehdytysmateriaaleja, jotka soveltuvat yleiseen käyttöön. Materiaalit on tallennettu Avointen oppimateriaalien -kirjastoon aoe.fi, josta ne löytyvät hakusanalla ”VR Fast Track”:
 • VR Fast Track tuotti VR-laseille ladattavia sisältöjä:
  • Ravintoala-ala: hygieniapassi, ravintolakävely ja -orientaatio, spot the problem + ruuan valmistus, tarjoilu, Drought Master tynnyrin vaihto Carlsberg/ravintolat.
  • Hoiva-ala: Spot the problem, vuorovaikutustaidot, lääkejakelu.
  • Siivousala: siivouskoneen huolto
  • Taksiala: alaan tutustuminen.
 • Ravintolatyöntekijöille pakollista hygieniapassitestiä testattiin virtuaalitodellisuudessa suomen, englannin ja thain kielillä.
 • Osa hankkeessa mukana olleista yrityksistä koulutettiin Work Pilotsin käyttäjiksi. Osa yrityksistä sisäisti virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet koulutuksessa. He hankkivat virtuaalilaseja myös omaan käyttöön ja ryhtyivät tekemään VR-sisältöjä.
 • Kehittäminen on jatkunut PedaXR uusi teknologia – uusi pedagogiikka -hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaitosten tietoa XR-teknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä ja tiivistää yritysyhteistyötä XR-sisältöjen tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Haaga-Helia, Metropolia sekä Turun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut ovat mukana hankkeessa.

Tutustu julkaisuun Virtuaalitodellisuuskokokeiluja maahanmuuttajille: kun kielitaito kangertelee, virtuaalitodellisuus voi auttaa

VR FastTrack – osaamisen kautta työelämään -hankkeen päätavoitteena oli luoda malli osaamisen tunnistamiselle virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena oli pilotoida ja mallintaa työpoolia maahanmuuttajien ja yritysten kesken. VR Fast Track toimi aikavälillä 10/2019-4/2022. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, toinen osapuoli oli Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Merja Drake
projektipäällikkö, yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
merja.drake(at)haaga-helia.fi

Tiina Laakso
projektipäällikkö, lehtori
Turun ammattikorkeakoulu
tiina.laakso(at)turkuamk.fi