Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

  • Virtual Writers’ Room -hanke koulutti 18-29 -vuotiaita, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään ammattimaisissa kirjoittajahuoneissa (englanniksi writers’ room). Nuoret kehittivät hankkeessa ryhmä- ja sarjakirjoittamisen osaamistaan ja oppivat digitaalisten työvälineiden käyttöä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutkia virtuaalisen kirjoittajahuoneen mahdollisuuksia, joten käsikirjoitusryhmät käyttivät pääosin virtuaalisia työkaluja työskentelyssään.
  • Hankkeen toiminta-alueina olivat Helsinki ja Tampere, koulutettavia oli lähes kaikista 6Aika-kaupungeista.

Virtual Writers’ Roomin tuloksia

  • Virtual Writers’ Room -hanke koulutti 20 nuorta käsikirjoittajaa kahden eri koulutusjakson aikana.
  • Opiskelijoiden muodostamat nelihenkiset käsikirjoitusryhmät kehittivät hankkeen aikana viisi uutta tv-sarjakonseptia Yle Draaman ja Yle Nuorten tehtävänannon mukaisesti. Kehitetyt sarjakonseptit saivat palautetta ammattimaisesta otteesta ja vähintään yksi konsepteista etenee tuotantoon saakka.
  • Hankkeessa luotiin VWR-malli, jota voidaan käyttää oppilaitoksissa ja täydennyskoulutuksessa. Mallin avulla opetetaan perustaidot, joita tarvitaan perinteisessä ja virtuaalisessa kirjoittajahuoneessa.
  • Hanke järjesti Master Class -tilaisuuksia osana Script Tampere 2019, 2020 ja 2021 -tapahtumia. Helsingissä Master Class pidettiin vuonna 2019 Helsinki Script -tapahtuman yhteydessä. Ammattilaiset keskustelivat ja jakoivat tilaisuuksissa oppeja mm. käsikirjoittamisen prosessista ja writers’ room -työskentelystä.
  • Hankkeessa kehitettyjä virtuaalisia työtapoja hyödynnetään vuodenvaihteessa Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaneessa ESR-hankkeessa Hack the Script.

VWR-malli esitellään Kirjoittajahuone-kirjassa, joka käsittelee perinteisen ja virtuaalisen kirjoittajahuoneen erityispiirteitä. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen aihetta käsittelevä oppikirja.

Virtual Writers’ Roomin sivut

Virtual Writers´ Room -hankkeen tavoitteena oli kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään ammattimaisissa kirjoittajahuoneissa. Uudenlainen koulutus perustui av-alalla tunnistettuun ongelmaan, että sarja- ja ryhmäkirjoittamisen osaajia ei ole riittävästi. Hankkeen tavoitteena oli tuoda kirjoittajahuonetyöskentelyyn mukaan digitaalisten työvälineiden käyttö laajassa mittakaavassa. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu kumppaninaan Tampereen ammattikorkeakoulu. Muina yhteistyökumppaneina olivat Yle Draama ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry. Hanke ajoittui 1.11.2018–30.4.2021 väliselle ajanjaksolle ja sen budjetti oli 180 000 euroa.

Lisätietoja

Timo Lehti
projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
timo.h.lehti(at)metropolia.fi