Siirry sisältöön

Tuloksia: Työssä oppien – portti tulevaisuuteen

Tästä oli kyse

  • Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeessa luotiin uusi työssäoppimisen malli, joka tukee siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään.
  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa ja Turun Ekotorilla työkokeilussa olevat tai palkkatuella työskentelevät suorittivat liiketalouden perustutkinnosta asiakaspalvelun osan tai logistiikan perustutkinnosta varastopalvelujen osia.
  • Malli yhdistää työkokeilun tai palkkatuella työskentelyn ja tutkinnon suorittamisen. Kaikki työskentely luetaan täysimääräisesti hyväksi opintoihin. Muuta opetusta tarjotaan digitaalisesti niin laajalti kuin mahdollista.

Työssä oppien -hankkeen tuloksia

  • Tuotettiin uusi Työssä oppien -koulutusmalli, joka on laajennettavissa erilaisiin työympäristöihin ja tutkintoihin. Tämä malli eroaa perinteisestä oppisopimuksesta siten, että yrityksellä ei ole työsuhdetta koulutettavaan henkilöön. Työssä oppien -malli myötäilee ammatillisessa koulutuksessa tehtyä valtakunnallista reformia.
  • Hankkeessa mallinnettiin digitaalinen työkalu, joka mahdollistaa opiskelijan työtehtävien dokumentoinnin sekä reaaliaikaisen ja prosessimaisen ohjaamisen, seurannan ja arvioinnin opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken.
  • Työturvallisuuden koulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Työturvallisuuskoulutus digitalisoitiin kokonaan ja laadittiin opiskelumateriaalit, jotka on mahdollista avata työkohteessa QR-koodilla. Osaamisen voi todentaa käytännön työtehtävissä virtuaalimaailmassa. Hanke kokeili työllistymisen parantamiseksi TIITUS-rekrytointipalvelua. Työturvallisuuskoulutuksen malli palkittiin työturvallisuusalan parhaana ratkaisuna Opetushallituksen valtakunnallisessa kilpailussa vuonna 2018.

Työssä oppien -hankkeen esittely (pdf)

Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeen tavoitteena oli rakentaa oppimista, työllistymistä ja maahanmuuttajien kotoutumista tukeva työssäoppimisen malli, joka yhdistää eri resursseja ja on luonteeltaan prosessimainen ja ohjattu. Malli tukee tutkintotasoisen koulutuksen suorittamista. Työturvallisuuden kouluttamiseen kiinnitettiin hankkeessa erityistä huomiota. Hankkeessa olivat mukana Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja Kestävän kehityksen yhdistys/Turun Ekotori. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.11.2016 – 31.3.2019 ja sen budjetti oli 441 968 euroa.

Lisätietoja
Hannu Jyrinki
kehityspäällikkö
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL
puh. 050 553 8350, hannu.jyrinki(at)ael.fi

Sanna Fagerlund
projektipäällikkö
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
puh. 0400 348 106, sanna.fagerlund(at)kierratyskeskus.fi

Janne Nurmi
osastopäällikkö
Turun Ekotori
puh. 044 7007 419, janne.nurmi(at)turunekotori.fi