Siirry sisältöön

Tuloksia: Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti (TUTTU)

TUTTU-hankkeen työpajassa Turussa. Kuva: Turun kaupunki.

Tästä oli kyse:

 • Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti (TUTTU) -hankkeen tavoitteena oli luoda työttömille työnhakijoille tilaisuuksia oman työllisyystilanteen aktiiviseen kehittämiseen.
 • Turun kaupungin osahanke ja Turun ammattikorkeakoulu vastasivat työnhakijoiden ja yritysten kohtaamispaikan (Ideaverstas) kehittämisestä. Samalla edistettiin työnhakijoiden keinoja myydä omaa osaamistaan yrityksille esimerkiksi osuuskunnan kautta.
 • Tampereen kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun tavoitteena oli toimintatapojen muutos ja asiakkaan osallistaminen työllisyyspalveluiden kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.
Kaksi miestä seisoo kokoustilan etuosassa esiintymässä, toinen lukee paperista. Vieressä nainen kirjoittaa fläppitauluun.
Vertaismentorointia Tampereella

TUTTU-hankkeen tuloksia ja tehtyjä havaintoja:

 • Turussa kehitettiin Ideaverstas-malli. Ideaverstas on kaksipäiväinen ideointitapahtuma, jossa 4-10 työnhakijaa kehittää ratkaisuja yritysten antamiin haasteisiin. Yli puolet haasteista liittyivät markkinoinnin kehittämiseen. Erityisesti pienten yritysten haasteet liittyvät nykyään voittopuolisesti digimarkkinointiin. Ideaverstaiden osallistujista yli 60 prosenttia oli yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työnhakijoita.
 • Verstaisiin osallistuneet yritykset olivat usein halukkaita ostamaan osallistujien osaamista projekteihin, mutta eivät rekrytoineet heitä suoraan yritykseen. Hanke pyrkikin aktiivisesti edistämään osuuskuntamaista toimintamallia Turun seudulla ja järjesti mm. osuuskuntakoulutuksia työttömille. Työosuuskunnasta käsin työnhakijalla on mahdollista myydä omaa osaamistaan, mutta säilyttää silti työttömyysturvaoikeutensa.
 •  Yritykset pitivät Ideaverstaita hyvänä tapana tutustua työnhakijaehdokkaisiin. Työnhakijoiden kohdalla vaateet oman osaamisen myyntiin ja henkilöbrändäykseen korostuivat.
 • Tampereella kehitettiin uusia osallistumisen kanavia, kuten

– Tulevaisuuspaja-malli, jolla asiakkaat, sidosryhmät sekä työntekijät kehittivät yhdessä työllisyyspalveluita ja palveluprosesseja
– asiakasraati, joissa työnhakijoilta kerättiin näkemyksiä palvelujen kehittämiseksi
– työnhakijoille suunnattu matalan kynnyksen chat-palvelu
Futurologi-peli yhteiskehittämisen tueksi.

 • Tampereella tehtiin myös palvelukokeiluja, joiden pohjalta syntyi uusia menetelmiä, kuten Mentorointivalmennus työpajoille.
 • Tampereella vertailtiin mittareita, joilla saadaan tietoa asiakkaan työllistymisvalmiuksista ja toimintakyvystä. Työllisyyspalveluiden Omavalmentajat ottivat Kompassi-mittarin käyttöön syksyllä 2017. Mittari tukee myös työnhakijan kohdalla mm. motivaatiota ja palveluohjausta.
 • Suuntana koulutus -jakso auttoi Tampereella asiakasta löytämään oman alansa ja koulutuksen sekä antoi työtoimintapaikan ohjaajalle työvälineen asiakkaan jatkopolun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Liikuntaneuvojan palveluita jalkautettiin työllisyyspalveluihin ja madallettiin asiakkaiden kynnystä hakeutua liikuntaneuvontaan. Tämä tehtiin yhteistyössä Liikkuva Tampere -hankkeen kanssa.
 • TUTTU-hanke tarjosi työnhakijoille voimaantumista, verkostoitumismahdollisuuksia ja keinoja kartoittaa omaa osaamistaan ja kehittymismahdollisuuksiaan.

TUTTU-hankkeesta poikineita jatkotoimia

 • Salon työllisyyspalveluissa ja Loimaan seudun yrityspalveluissa pilotoidaan Ideaverstas-mallia.
 • Yrityspalvelukeskus Potkurin yritysneuvojia koulutettiin osuuskuntayrittäjyyden hyödyntämisestä työllisyystoimissa. Potkurissa kokeillaan säännöllisten osuuskuntainfojen järjestämistä jatkossa.
 • Vertaismentorointi-malli on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä oppaana. Vertaismentorointia on raportoitu jatkettavan jo nyt yhdessä osallistuneessa yhdistyksessä. Mentorointimallin ja -oppaan hyödyntämistä jatketaan työllisyyspalveluissa muun muassa vertaissparrauksessa ja kaupungin omassa mentorointiohjelmassa.
 • Vertaismentorointiopas toimii myös TAMKissa opettajien ja opiskelijoiden opetuksen materiaalina
 • Tulevaisuuspaja-toimintamallia sekä Futurologi-peliä hyödynnetään myös jatkossa palveluiden osallistujalähtöisen kehittämisen työmenetelminä sekä tulevissa projekteissa.

Tutustu TUTTU-hankkeen loppuraporttiin.

Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti (TUTTU) -hankkeen tavoitteena oli asiakasosallisuuden lisääminen työllisyyspalveluissa sekä uusien menetelmien ja työkalujen luominen tätä varten. 1.10.2015-30.4.2018 toteutetussa TUTTU-hankkeessa olivat mukana Turun kaupunki (päätoteuttaja) ja Tampereen kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen budjetti oli 929 082 euroa.

Lisätietoja:
Timo Vahtonen
projektipäällikkö
Turun kaupunki
timovahtonen(at)hotmail.com

Katja Kumpulainen
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
katja.kumpulainen(at)tampere.fi