Siirry sisältöön

Shift 2018 (Sara Malve-Ahlroth)

Tästä oli kyse

  • TRY OUT! -hankkeen päätavoitteena oli kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Hankkeessa rakennettiin monialaiselle yhteiskehittämiselle perustuvia innovaatioalustan malleja ja etsittiin toimivia liiketoimintamahdollisuuksia tekemällä kokeiluja.
  • Turussa TRY OUT! toteutti kiertotalouden kokeiluja ja työpajoja, joihin osallistui yrityksiä ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Turussa laadittiin Kiertotalous 2.0 -innovaatioalustan malli (kuva alla). TRY OUT! oli aktiivisesti mukana myös eri verkostoissa, teki kiertotalouden liiketoiminnallisia mahdollisuuksia näkyviksi ja lisäsi verkostojen yleistä ymmärrystä aihepiiristä. Turussa kokeiltiin eri digikäytäntöjä ja benchmarkattiin alustoja kiertotalouden liiketoiminnan edistämiseksi. Turussa laadittiin myös raportti kiertotalouden tulevaisuuspoluista hankkeessa järjestettyjen työpajojen pohjalta.

Kiertotalous 2.0 -innovaatioalustan malli kertoo alustan toimintalogiikan: tarve, aloitus, toimintasuunnitelma, tiimin kasaaminen, yhteiskehittäminen, interaktio, tulokset, kokeilujen arviointi.

  • Helsingissä TRY OUT! teki niin ikään kokeiluja ja kehitti hankkeen kiihdytysohjelmaan osallistuneiden 11 yrityksen liiketoimintaa. TRY OUT! kehitti liiketoimintamalleja yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työpajat ja innovaatioleirit olivat tärkeä osa kehitystoimintaa. Lisäksi aktivoitiin sidosryhmiä, tehtiin tutkimusta ja benchmarkattiin hyviä käytäntöjä. Näiden perusteella muotoiltiin toimintamalli, josta syntyi innovaatioalustamalli Experiment Co-creation Platform. Alusta toimii pohjana strategisesti määriteltyjen, tutkimustaustaisten ratkaisujen kokeilemiselle kaupunkiympäristössä.

A handbook for the experiment co-creation platform.
Lataa Experiment Co-creation Plafform -käsikirja (pdf)

Mies ja nainen poseeravat seisten kameralle, nainen etualalla. Kummallakin t-paita, jossa teksti "Kiertotalouden edelläkävijä". Taustalla mainos, jonka otsikkona "Circular economy 2.0".
Shift 2018, projektin Turun osatoteutuksen vetäjä Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulusta oikealla  (Sara Malve-Ahlroth)

TRY OUT! -hankkeen tuloksia

  • Kaksi uutta innovaatioalustan mallia, jotka edistävät kiertotalouden ja cleantechin uusia liiketoiminta-avauksia, uusien kokeilujen tekemistä ja tarjoavat alustan TKI-yhteistyölle korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien kesken. 6Aika-kärkihankkeen Avoimet innovaatioalustat tuloksia hyödynnettiin suoraan innovaatioalustojen mallinnuksessa. Innovaatioalustojen toimintaa jatketaan ja kehitetään eteenpäin.
  • Kokeilujen dokumentoinnin pohja, jolla kuvataan kokeiluprosessia ja kokeiluista oppimista
  • Starttipaketti yrityksille, jonka avulla yritysten on helpompi aloittaa kokeiluja ja nähdä oma roolinsa prosessissa
  • Kehittämisohjelma, jolla edistetään kehittämisideoiden löytymistä yliopistoista
  • Kiertotalouden tulevaisuuspolut -raportti
  • Kiertotalouden digiraportti
  • Hankkeessa mukana olleet yritykset oppivat ymmärtämään kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia omassa toimintakentässään. Selväksi tuli myös se, että digitaalisuus on yksi merkittävä tekijä kiertotalouden ja cleantechin alalla. Sen lisäksi, että hanke tuotti yrityksille tietoa toimijoista, yhteistyömahdollisuuksista ja tukipalveluista, yrityksiltä saatiin tietoa asioista, jotka eivät toimi tällä hetkellä. Tämä on tärkeää järjestelmätason muutosta ajatellen.
Vanha kylpyamme, jossa kelluu runsaasti erilaisia roskia likaisessa vedessä.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ideoivat ja toteuttivat  ”Puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys” -tempauksen yhteistyökumppananeiden kanssa Ruisrockiin 2018. (Turku amk)

Lue lisää TRY OUT! -sivuilta

TRY OUT! -hankkeen laajana tavoitteena oli kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen monialaisissa kokeiluympäristöissä. Hankkeen kehittämistavoitteina oli mm. tunnistaa kiertotalouden haasteita ja mahdollisuuksia sekä lisätä ymmärrystä kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksista. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.8.2016–1.10.2018 Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Demos Helsingin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 554 384 euroa.

Lisätietoja:
Piia Nurmi
tutkimus- ja koulutusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi(at)turkuamk.fi

Mikael Sokero
vanhempi asiantuntija
Demos Helsinki
mikael.sokero(at)demoshelsinki.fi