Siirry sisältöön
  • Töitä! Osaaminen käyttöön -hankkeen tavoitteena oli lisätä asiakaslähtöistä, monituottajamallin mukaista palvelua korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille.
  • Hankkeen tavoitteena oli saada 30 prosenttia osallistujista työmarkkinoille. Loppukyselyyn vastanneista oli työllistynyt 50 prosenttia.
  • Tampereen yliopisto teki hankkeen alussa Tampereella ja Turussa selvityksen työnhakupalvelujen saatavuudesta korkeasti koulutetuille. Selvityksen pohjalta kehitettiin hankkeen palvelut, joilla edistettiin osallistujien työllistymistä. Palvelut olivat erilaisia koulutuskokonaisuuksia, henkilökohtaista ohjausta, infotilaisuuksia, rekrytointitapahtumia ja webinaareja. Työnhakijat osallistuivat palvelujen kehittämiseen antamalla palautetta ja osallistumalla ohjausryhmätyöskentelyyn.
  • Tampereen kaupungilla oli kaksi 24:n osallistujan uravalmennusryhmää ja Turussa tehtiin usean erilaisen palvelun yhteistoteutusta kolmen palveluntarjoajan kesken.
  • Palveluprosessien pysyvyyttä pyrittiin varmistamaan tiivistämällä yhteistyötä Tekniikan akateemiset TEK:n kanssa.
  • Töitä!-hankkeen kokemusten perusteella suunnitellaan jatkossa samalle kohderyhmälle suunnattuja palveluja. Tampereella toteutettu kevyt ja ketterä uravalmennusmalli siirtyi osaksi Tampereen yliopiston työvoimakoulutusohjelmia. Turussa TEK:n kanssa yhteistyössä aloitetut Vinssiryhmät jatkavat toimintaansa Urapurje/VOTTY ry:n toimesta.

Töitä! Osaaminen käyttöön -hankkeen tavoitteena oli lisätä asiakaslähtöistä, monituottajamallin mukaista palvelua korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille. Tämä tavoite jaettiin neljään osatavoitteeseen: 1. palvelutuottajan yhteiskehittämiseen, 2. työnhakijan osallistamiseen palvelun kehittämiseen, 3. työllistämistä edistävien osallistavien ja monikanavaisten palvelujen tuottamista sekä 4. palveluprosessien pysyvyyden varmistamiseen hankkeen päättymisen jälkeen. Hanketta koordinoi Turun yliopisto ja mukana olivat Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.11.2015–30.4.2018 ja sen budjetti oli 702 344 euroa.

Lisätietoja:
Kirsti Haihu
erikoissuunnittelija
Turun yliopisto
kirhai(at)utu.fi
puh. 040 515  7865