Siirry sisältöön

Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tästä oli kyse

  • SOHJOA-hankkeessa tuotiin Suomen kaduille maailman ensimmäiset muun liikenteen seassa liikkuvat robottibussit. Busseja tarjottiin innovaatioalustoiksi yrityksille älykkään liikkumisen tuotteiden ja palveluiden kokeiluja varten. Euroopan komission RegioStars Awards -palkintoonkin ehdolle nimetty SOHJOA-hanke on ollut laajan globaalin kiinnostuksen kohteena.

SOHJOA-hankkeen tuloksia

  • SOHJOAn tuloksena Suomeen luotiin täysin uusi liikkumisen ala ja kartutettiin tietotaitoja ja verkostoja tähän liittyen. Hankkeesta syntyi myös kaksi startup-yritystä, jotka kehittävät teknologiaa eteenpäin.
  • Robottibusseja pilotoitiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Kaupungit saivat SOHJOAsta työkaluja ja osaamista tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisujen suunnitteluun, kun käytettävissä on yksi liikkumisen tapa lisää.
  • Erityisesti pienemmät hankkeessa mukana olleet yritykset kokeilivat palvelujaan ja tuotteitaan innovaatioalustalla. Ne ovat jatkossakin osa verkostoa, mikä mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tulevaisuudessa. Näillä yrityksillä on selvä kuva automaattisen liikkumisen nykytilasta ja tulevaisuuden tarjoamista mahdollisuuksista.
  • Korkeakoulut saivat projektista ainutlaatuista mittausdataa. Hankkeessa tehtiin maailman ensimmäisiä automaattiajoneuvojen käyttäjäkyselyihin perustuvia tutkimuksia sekä kerättiin simulaatiodataa mm. laserkeilauksella ajoneuvojen vaikutuksesta liikennevirtaan. Mukana olleet korkeakoulut profiloituivat merkittäviksi alan toimijoiksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.
  • Metropolia Ammattikorkeakouluun perustettiin Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä, jossa jatkavat seuraavat älykkään liikkumisen hankkeet: Sohjoa Baltic, Helsinki Robobusline (osa mySmartLife-hanketta), FABULOS, Robusta ja 6Aika-hanke Perille asti. Sohjoa Baltic on suora jatkohanke SOHJOAlle, muille hankkeille SOHJOAsta syntyneet osaaminen ja verkostot ovat olleet perustana.

Lue julkaisu: SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneissa olosuhteissa (pdf)

Salonen, Arto O. & Haavisto, Noora (2019). Towards autonomous transportation. Passengers’ experiences, perceptions and feelings in a driverless shuttle bus in Finland.

sohjoa.fi

Facebook, Twitter, Instagram
@automatedbusfi

SOHJOA-hankkeen tavoitteena oli synnyttää yritys- ja aluepohjaisesti uusia innovaatioita ja uutta ymmärrystä autonomisten pikkubussien käytöstä Last mile -liikenteessä sekä julkiselle sektorille että IoT- ja liikkumispalveluyrityksille. Hankkeessa lisättiin erityisesti innovaatiopainotteisten liikenneyritysten käytännön kyvykkyyttä autonomisten ajoneuvojen hyödyntämiseen. Hankkeessa olivat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki ja Maanmittauslaitos. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.6. 2016- 31.5. 2018 ja sen budjetti oli 559 597 euroa.

Lisätietoja:
Oscar Nissin
projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
oscar.nissin(at)metropolia.fi
puh. 040 674 8224