Siirry sisältöön

Cobotti- ja hitsausrobottia kokeilemassa. Kuva: Vantaan kaupunki.

Tästä oli kyse

  • ROBOREEL-hanke edisti automatiikan ja robotiikan käyttöönottamista pk-yrityksissä kuutoskaupungeissa. ROBOREEL järjesti yrityksille valmennuksia liiketoimintaympäristön analyysin pohjalta. Lisäksi hankkeessa tehtiin robotiikan ja automatiikan kokeiluja.
  • Hankkeessa oli mukana kaikkiaan 77 yritystä.

ROBOREEL-hankkeen tuloksia

  • ROBOREEL valmensi 77 yritystä robotiikasta ja automatiikasta ja kehitti valmennusmateriaalipaketin. Valmennuksilla vahvistettiin myös yritysjohdon osaamista teknologian aiheuttamien muutosten ennakoimisessa. Yritykset pystyvät hyödyntämään saamiaan tietoja osana jatkokehittämissuunnitelmiaan. Myös kaupunkien yrityspalvelut voivat hyödyntää hankkeen valmennusmallia ja yritysverkostoja edistäessään automatiikan ja robotiikan käyttöönottamista alueellaan toimivissa yrityksissä.
  • Hankkessa tehtiin 34 kokeilua. Yritykset saivat kokeiluista lisätietoa ja -kokemuksia uuden teknologian käyttöönottamista varten. Kokeiluja tehtiin hyvinvointiteknologian, tuotantoteknologian ja cobotiikan parissa. Esimerkiksi Kangasala-talon ROBOREEL XR -kokeilussa selvitettiin laajennetun todellisuuden mahdollisuuksista talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan käytön valmentamisessa ja perehdyttämisessä.
  • ROBOREEL vahvisti yhteistyötä ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kesken ja edisti oppilaitosten yritysyhteistyötä sekä automatiikan ja robotiikan osaamista.
  • Hankkeen aikana käynnistettiin myös työllisyysalan ESR-rahoitteinen 6Aika-hanke Roboboost.

ROBOREEL-sivut

ROBOREEL-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa pk-yritysten haasteita automatiikan ja robotiikan käyttöönottamisessa, lisätä yritysten osaamista liiketoimintaympäristön analysoimisessa ja mahdollistaa robotiikan käytännön kokeilut ja pilotoinnit yrityksissä. Hanke toteutettiin yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien yhteistyössä, jossa yhdistettiin yritysten asiantuntemus, oppilaitosten valmennusosaaminen ja robotiikan tuntemus sekä kaupunkien haasteet. Vantaan kaupunki koordinoi ROBOREEL-hanketta, muut osapuolet olivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki. Hanke ajoittui 1.5.2018-31.3.2021 väliselle jaksolle ja sen budjetti oli 1 702 858 euroa.

Lisätietoja:

Hanna Kukkonen
Vantaan kaupunki
hanna.kukkonen(at)vantaa.fi

Kai Martiskainen
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
kai.martiskainen(at)omnia.fi

Päivi Haho
Metropolia ammattikorkeakoulu
paivi.haho(at)metropolia.fi

Toni Autio
Oulun ammattikorkeakoulu
toni.autio(at)oamk.fi

Antti Lyhteilä
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu
antti.lyhteila(at)tampere.fi

Niina Salonen
Turun kaupunki
niina.salonen(at)turku.fi