Siirry sisältöön

Kuva: Pexels

Tästä oli kyse

 • Roboboost toi yhteen robotiikan osaajia ja tarvitsijoita, jotka ovat olleet aiemmin hajallaan. Hanke kehitti yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille.
 • Roboboostin toiminta kohdistui usealle eri teollisen tuotannon alalle ja sosiaali- ja terveysalalle.
 • Roboboostin toimenpiteisiin osallistui yli 550 henkilöä ja noin 150 yritystä tai muuta organisaatiota. Hanke toimi kaikissa kuutoskaupungeissa.

Roboboostin tuloksia

 • Roboboostissa syntyi ekosysteemi- ja teknologiaosaamista eri toimialoille ja koulutusorganisaatioihin. Yhteistyö oppilaitosasteiden ja työelämän välillä tiivistyi. Esimerkkejä tuloksista:
  • Metropolia ammattikorkeakoulu tuotti kuusi opintokokonaisuutta avoimen AMK:n tarjontaan. Koulutukset jatkuvat syksyllä 2022. Opintokokonaisuudet ovat:
   • 3D-tulostus (5 op)
   • Robotiikka – Automaation perusteet (5 op)
   • Robotiikan perusteet – Simulointi (5 op)
   • Palvelurobotiikka ja tekoäly sotea-alalla A – verkkokurssi (3 op)
   • Palvelurobotiikka ja tekoäly sote-alalla B – ryhmämuotoinen jatkokurssi (2 op)
   • IoT – Internet of things ja datan hyödyntämisen perusteet (3 op)
  •  Laurea ammattikorkeakoulu teki kokeiluja hankkeesssa. Syntyneet menetelmälliset opintokokonaisuudet ovat integroitavissa palvelumuotoilua hyödyntäville opintojaksoille.
  • Oulun ammattikorkeakoulu tuotti MOOC-koulutuksen sosiaali- ja terveysalan robotiikasta ammattilaisille ja opiskelijoille. Opintokokonaisuus jää pysyvästi ammattikorkeakoulun tarjontaan. Osahankkeessa syntyi kokeiluosaamista etäläsnäoloroboteista ja tietoa sote-alan ammattilaisten asenteista robotiikkaa kohtaan opinnäytetöiden myötä.
  • Tampereen seudun ammattiopisto tuotti toimintamallin oppimisympäristöjen rakentamisesta teollisuuteen. Hankkeessa syntyi kaksi robotiikan oppimisympäristöä, toinen dieselmoottoritehtaaseen ja toinen koneistamoon oppilaitosten (Tredu, TAMK) ja yritysten yhteisenä ponnistuksena. Oppimisympäristöt toimivat tulevaisuudessakin oppimisen areenoina.
  • Turun Ammatti-instituutti tuotti Robotti-introkoulutuksen eri koulutusalojen opiskelijoille.
  • Vantaan ammattiopisto loi toimintamallin uudesta hyvinvointiteknologian koulutuksesta, jossa lähihoitajaopiskelijat ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä monialaisesti. Varian hyvinvointiteknologia-asentaja jää pysyvästi opintotarjontaan.

Lue lisää tuloksista Roboboostin sivuilta

Roboboost tuotti oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä kehittäviä toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden, oppilaitosten henkilökunnan ja organisaatioiden robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaamista. Roboboostia koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu, muut osapuolet olivat Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti TAI ja Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia. Hanke ajoittui 1.4.2020-31.5.2022 väliselle ajalle ja sen budjetti oli 1 182 971 euroa.

Lisätietoja:
Päivi Haho
yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu
paivi.haho(at)metropolia.fi