Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • PoraKONE-hanke kehitti uuden toimintamallin, joka vastaa osaamistarpeiden muutoksiin insinöörialoilla. Mallia kehitettiin ja testattiin pilottikoulutuksissa, joita järjestettiin kone-, energia- ja meritekniikan alojen insinööreille. Koulutuksia valmisteltiin yhteistyössä yritysten kanssa.
 • Pilottikoulutukset järjestettiin pääosin ajasta ja paikasta riippumattomana etäopetuksena ammattikorkeakouluissa Turussa, Tampereella ja Oulussa sekä Metropolia ammattikorkeakoulussa.

PoraKONE-hankkeen tuloksia

 • PoraKONE-hankkeessa tuotettiin insinöörikoulutuksen verkkokoulutusmoduulit, jotka soveltuvat toimialaa vaihtaville insinööreille ja perustutkintoaan laajentaville opiskelijoille. Koulutusten suorittaminen voi pidentää työntekijän työuraa, yritysten näkökulmasta ne turvaavat osaavan työvoiman saatavuutta työvoimatarpeen nopeissa muutoksissa.
 • Hankkeessa pilotoituja opintokokonaisuuksia voi käyttää normaalin insinöörikoulutuksen laajentamiseen, täydentävän koulutuksen moduuleina, muuntokoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa ja avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa. Opintojaksot jakautuivat seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • digitaalisen tuotetiedon hallinta
  • meritekniikka
  • erikoislujat teräkset ja hitsaus
  • teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa
  • cleantech
 • Opinnot tulevat ammattikorkeakoulujen tarjontaan. AMK-opiskelijoiden ilmoittautuminen syksyn 2020 opintojaksoille Campusonline.fi -palvelussa 17.8.2020 alkaen. Muut opiskelijat ilmoittautuvat kunkin avoimen AMK:n omilta sivuilta (linkit Campusonline.fi -palvelussa).
 • Opinnot sopivat myös työttömille työnhakijoille lyhytkestoiseksi opiskeluksi ilman, että työttömyysetuus menetetään. (Ohjeet yhteydenottoa varten TE-toimistoon ennen opiskelun aloittamista.) Opinnot voi suorittaa suurelta osin verkossa ja ne ovat lähes kokonaan maksuttomia työttömille työnhakijoille ja lomautetuille työntekijöille vuoden 2020 loppuun saakka.

porakone.turkuamk.fi

PoraKONE-hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen tapa vastata nopeasti insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia sovellettiin pilottikoulutuksissa kone-, energia- ja meritekniikan toimittajaverkostojen tarpeisiin. Koneala valittiin nopean kokeilun kohteeksi, koska siinä osaavan työvoiman tarve on jatkossakin suuri. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.1.2018 – 30.06.2020 välisenä aikana ja sen budjetti oli 1 071 401 euroa.

Lisätietoja

Pekka Stenfors
projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi, puh. 040 355 0537

Vesa Rahkolin
projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
vesa.rahkolin(at)oamk.fi, puh. 040 645 2239

Mika Nikander
projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
mika.nikander(at)tuni.fi, puh. 050 534 5710

Timo Junell
projektipäällikkö
Metropolia ammattikorkeakoulu
timo.junell(at)metropolia.fi, puh. 050 342 0648