Siirry sisältöön

Kuva: Vantaan kaupunki

Tästä oli kyse

 • Perille asti -hanke kokeili pääkaupunkiseudulla uusia markkinalähtöisiä, älykkäitä ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien liikkumisen helpottamiseksi. Ratkaisuilla haluttiin täydentää nykyistä liikkumisen järjestelmää.
 • Hankkeen kokeilut tehtiin Espoossa Rantaraitilla sekä Nuuksion kansallispuistossa, Helsingissä Jätkäsaaressa ja Vantaalla Aviapoliksen alueella. Yhteiskehittämiseen osallistui kaikkiaan 200 toimijaa. Jätkäsaaressa älykkään kaupunkiliikkumisen kehittäminen jatkuu Jätkäsaari Mobility Labissa.

Perille asti -hankkeen tuloksia

 • Perille asti -hankkeessa tehtiin kaksikymmentä kokeilua, joista esimerkkeinä nämä:
  • Espoossa Teknologian tutkimuskeskus VTT kokeili Parkkihaukka-palvelua. Palvelun kamerat keräsivät reaaliaikaista tietoa pysäköintitilanteesta Haukkalammella ja Kattilassa Nuuksion kansallispuistossa. Palvelun sivuilla käytiin kokeilun aikana noin 50 000 kertaa. Metsähallitus on todennut Parkkihaukan helpottaneen osaltaan ruuhkia Nuuksiossa. VTT jatkaa palvelun kehittämistä, ja myös Metsähallitus on kiinnostunut säilyttämään palvelun ja ottamaan sen käyttöön muissakin kansallispuistoissa.
  • ZoneAtlas (aiemmalta nimeltään Tietotemput) pilotoi Nuuksioon.fi -palvelua, joka yhdistää julkiset liikenneyhteydet ja alueen retkeilyreitit retkiehdotuksiksi kansallispuiston kävijöille. Palvelu jää käyttöön myös hankkeen jälkeen ja sen laajentamiseen myös muille alueille on osoitettu kiinnostusta. ZoneAtlas kehitti saman idean pohjalta lentoliikenteen vaihtomatkustajille suunnatun Stopoverguide.fi -palvelun, jota kokeiltiin tässä hankkeessa Vantaalla.
  • Espoossa kokeiltiin myös jakamistalouteen perustuvaa Skipperin kaupunkivenepalvelua. Tarjontaan kuului soutuveneiden lisäksi myös moottoriveneitä. Kokeilujen aikana soutuveneillä retkeiltiin Espoosta käsin yhteensä noin 1000 kertaa ja moottoriveneillä noin 730 kertaa.Yrityksen toiminta laajeni Espoosta Helsinkiin, jatkossa se laajenee muihin kaupunkeihin Suomessa (mm. Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja Joensuuhun) sekä Ruotsiin (Tukholma).

  • Helsingin Jätkäsaaressa Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) kanssa testattiin Pelikyyti-mallia lasten harrastus- ja pelikyytien järjestämisestä. Alakoululaisia kuljetettiin yhteiskuljetuksilla urheiluseuran harjoituksiin koulupäivän jälkeen. Kokeilussa oli mukana noin 200 lasta. 84 % mukana olleista piti perheen yhteisen ajan lisääntymistä erittäin tärkeänä. Lisäksi kyydin saaneet lapset olivat palveluun tyytyväisiä. Kokeilusta tuotettiin malli ja julkaisu, Treenikyyti, jonka avulla muut harrasteryhmät voivat suunnitella ja toteuttaa kyydit. PPJ jatkaa mallin kehittämistä. Mukana oli yhteensä 11 koulua Helsingistä ja kyytejä ajettiin viikoittain noin 650 kappaletta.
  • Hankkeessa kokeiltiin myös ”veneiden Uberiksi” nimetyn Boutin palvelua. Palvelu toimii älypuhelinsovelluksella, jolla tilattiin pienveneiden omistajilta kyytejä 50:een ennalta määriteltyyn kohteeseen Helsingin ja Espoon rannoilla ja saaristossa.
  • Vantaalla kokeiltiin PiggyBaggy-työmatkakimppakyytejä Aviapoliksen alueella viiden yrityksen kanssa. Kokeilussa havaittiin, että vaikka kimppakyyti herätti työmatkaajissa kiinnostusta, palvelua on vielä kehitettävä. Kokeilun ansiosta CoReorient on käynnistämässä yhteistyötä Turun, Jyväskylän ja Lahden, sekä muutamaan pienemmän kunnan kanssa. Myös Vantaan kaupunki on osoittanut kiinnostuksensa kimppakyytejä kohtaan.

 • Lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulu tutki matkailukohteiden saavutettavuutta ja liikkumiseen kohdistuvia odotuksia sekä liikkumispalvelujen liiketoimintamalleja. Kahdesta kansainvälisestä benchmarking-tutkimuksesta kerättiin ideoita n. 50:stä erilaisesta liikkumispalvelusta ja niiden soveltuvuudesta Perille asti -hankkeen kohdealueille. Lisäksi Metropolian projektitiimi toteutti kokeiluihin liittyviä käyttäjätutkimuksia ja ideoi uusia palvelukonsepteja innovaatioprojekteissa. Aalto-yliopisto testasi TrafficSense -sovellustaan, jonka avulla kerättiin ja analysoitiin liikkumiskäyttäytymiseen liittyvää dataa, ja Demos Helsinki julkaisi kokeiluoppaan.

Lue lisää hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista julkaisusta Yhteenveto nopeista käyttäjälähtöisistä kokeiluista ja niiden hyödyistä ja haasteista liikkumispalvelujen murroksessa

Katso lisää Perille asti -videoita

Perille asti -hankkeen tavoitteena oli parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla ja täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Tavoitteena oli löytää nopeasti skaalautuvia ratkaisuja, jotka voidaan levittää uusille segmenteille pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa. Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Espoo Marketing, Forum Virium Helsinki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Demos Helsinki. Perille asti toteutettiin aikavälillä 1.9.2017-31.3.2020 ja sen budjetti oli 1 858 238 euroa.

Lisätietoja:
Mira Rajalakso
projektipäällikkö
Vantaan kaupunki, elinkeinopalvelut
mira.rajalakso(at)vantaa.fi

Karoliina Korpela
projektipäällikkö
Espoo Marketing
karoliina.korpela(at)espoo.fi

Heli Ponto
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
heli.ponto(at)forumvirium.fi

Kaija Haapasalo
projektipäällikkö
Metropolia ammattikorkeakoulu
kaija.haapasalo(at)metropolia.fi