Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • PalRob-hankkeen tavoitteena oli avoimen, virtuaalisen innovaatioalustan kehittäminen palvelurobotiikkaa varten sekä alustan toimivuuden arviointi.
 • Hankkeessa tehtiin 7 palvelurobotiikan kokeilua Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Kokeilut toteutettiin Syystien monipuolisessa palvelukeskuksessa, Tapiolan kirjastossa, Vantaan kirjastoissa ja Juvanpuiston peruskoulussa. Robottikokeilut sisälsivät lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten palveluita, muun muassa sadutusta, maahanmuuttajien suomen kielen oppimista, peruskoululaisten robotin ohjelmointia, opastusta kirjastopalveluissa ja vanhusten aktivointia ja avustamista.
 • Hankkeessa testattiin Robot Operating System ROS:n ja GitHub:n hyödyntämistä palvelurobotiikan ohjelmasovellusten kehittämisessä.
 • Lisäksi testattiin erilaisia robottisovelluksia laboratoriossa ja aidoissa käyttöympäristöissä.
 • Tampereella Hatanpään sairaalassa tehtiin hoitohenkilökunnalle selvitys robotiikan tarpeista ja testattiin Yumi-robottia haavataitospakkausten avaamisessa.
 • Tampereen kaupungin kotihoito- ja senioripalveluissa selvitettiin puolestaan robotiikan tarpeita kotihoidossa ja palveluiden tuottamisessa ikäihmisille.
Mies ottaa jalustan avulla kuvaa robotista, joka muodostuu palasista ihmisen kaltaista yläosaa.
Kansainvälinen robotiikkakonferenssi Tsukubassa, Japanissa.

PalRob-hankkeen tuloksia ja havaintoja

 • PalRob-hankkeessa syntyi toimintamalli palvelurobotiikan innovaatioiden kehittämiseksi sekä virtuaalinen palvelurobotiikan innovaatioalusta palvelurobotiikka.fi
 • Hatanpään sairaalassa tehdyn selvityksen mukaan hoitajat kokivat robotiikan tuovan hyötyä sellaisessa työssä, jossa työhön liittyi materiaalien siirtoa tai aputöitä. Robotteja ei koettu kovin hyödyllisiksi potilastyössä.
 • Hoitohenkilökunta koki, että robotit tuovat työhön mielekkyyttä ja keventävät työtä.
 • Hankkeessa havaittiin, että sote-alan organisaatiot ovat kiinnostuneita robottien hyödyntämisestä, mutta palvelurobotiikan kehittäjiä on vielä vähän. Suurin osa ICT- alan yrityksistä on keskittynyt teollisuuden automatiikkaan tai internet-ohjelmistojen kehittämiseen.
 • Robottisovellusten tekijän tulisi tuntea sosiaali- ja terveysalaa ja sen työtehtäviä. Myös potilasturvallisuus ja tietosuoja-asiat tulisi ottaa huomioon.
 • Sote- ja hyvinvointialalla tarvitaan myös ohjelmistorobotiikkaa sekä ohjelmistoratkaisuja, jotka liittyvät datan hallintaan ja tekoälyyn.
 • PalRob-hanke on johtanut Opetushallituksen Aasia-ohjelmasta rahoitettavaan Creating new possibilities for wellbeing through ICT (CreICT) -hankkeseen, jossa kehitetään hackathoneilla uusia innovaatiota sote- ja hyvinvointialalle Suomen ja Japanin markkinoilla. PalRob-hankkeen tuloksia hyödynnetään myös keväällä 2018 alkavassa 6Aika-kaupunkien ROBOREEL-hankkeessa.

Palvelurobotiikka.fi
Katso animaatio: Palvelurobotit tulevaisuuden sairaalassa
Julkaisu: A Need for Service Robots Among Health Care Professionals in Hospitals and Housing
Services Metropolia AMK, Palvelurobotiikka

Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta -hankkeen tavoitteina olivat palvelurobotiikan avoimen, virtuaalisen innovaatioalustan kehittäminen ja innovaatioalustan sekä robottisovellusten testaaminen laboratoriossa ja aidoissa käyttöympäristöissä. Hanke toteutettiin 1.9.2016 – 31.12.2017 ja sen budjetti oli 314 808 euroa. PalRob-hankkeessa olivat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Kimmo Vänni
projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
kimmo.vanni(at)tamk.fi

Päivi Haho
yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu
paivi.haho(at)metropolia.fi

Timo Tuominen
lehtori
Metropolia ammattikorkeakoulu
timo.tuominen(at)metropolia.fi