Siirry sisältöön

Kuva: Pexels

Tästä oli kyse

 • Osaamo kehitti matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa.
 • Hanke tuotti uudenlaisen Osaamo-mallin. Mallissa huomioidaan aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymisen, jatkuvan oppimisen, työllisyyspalveluihin osallistumisen ja yrittäjyyden osa-alueilla.
 • Osaamo toimi Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.
 • Hankkeessa oli mukana yli tuhat työnhakijaa, yrittäjää tai opiskelijaa.

Osaamon tuloksia

Oulu

 • Perustettiin uusi palvelupiste BusinessAseman neuvonta- ja ohjauspalveluihin (lähi- ja etäpalveluna). Palveluneuvonta alkoi toimia hankkeesta irrallisena palveluna jo hankkeen aikana. Palveluneuvonnan puhelin- ja chattipalvelua kehitettiin ja kokeiltiin videovälitteistä neuvontaa ja etäneuvonnan ajanvaraustyökalua.
 • Järjestettiin JobCorner-rekrytointilaisuuksia.
 • Tuettiin palvelujen integraatiota BusinessAsemalla muun muassa kouluttamalla palveluneuvonnan tiimiä ja ottamalla uusia kumppaneita mukaan toimintaan.

Vantaa

 • Kehitettiin Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelujen prosesseja, kuten yhteistyömalleja, vastuunjakoa ja palvelujen integraatiota.
 • Kehitettiin seuraavat mallit:
 • Luotiin työvälineitä asiakastyöhön:
  • Asiakkaan palvelutarvekartoitus
  • Työllistymissuunnitelman modulaarinen malli
  • Yhteistyössä Jatkuva oppiminen -hankkeen kanssa luotiin Sinä osaat -dialogiväline osaamisen kehittämisen asiakasdialogin ohjaukseen
  • Laurea järjesti lisäksi 20 työpajaa, joissa etsittiin ideoita neuvonta- ja ohjauspalvelun kehittämiseksi. Lisäksi se koulutti omavalmentajia ja loi materiaaleja valmentajien koulutusta varten.

Tampere

 • Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestivät kolme sotesteppi-työpajaa sote-alan keskeisille toimijoille. Työpajojen tuotokset kirkastivat haasteellista toimintakenttää ja edistivät sote-alan osaajien ja työnantajien kohtaamista.
 • Kartoitettiin Pirkanmaan sosiaali- ja terveysalan tilannekuva osaajapulan ratkaisemiseksi.
 • Kohennettiin sote-alan imagoa panostamalla positiiviseen viestintään sote-alalta ja laatimalla muun muassa Polkuni sote-alalle asiakastarinavideoita sekä järjestämällä kansallinen työhyvinvoinnin ja johtamisen teemojen sote-alan webinaari.
 • Järjestettiin lyhyitä sote- ja hoiva-alan infotilaisuuksia, Osaamon aamuja, keskimäärin kahdesti kuukaudessa hankkeen ajan.
 • Luotiin uusi konsepti ”Kurkista, Kokeile, Kouluttaudu”, jonka avulla sote-alasta on kerrottu kiinnostuneille.
 • Käynnistettiin sote-agenttitoiminta. Sote-agentit ovat OMA-valmentajia sekä yrityskoordinaattoreita, jotka perehtyvät soteen ja välittävät tietoa näistä asioista tiimeissään eteenpäin.
 • Pilotoitiin Tykas-Tredu yhteistyössä vieraskielisille suunnattu hoiva-avustajakoulutus urapolkuyritysten kanssa.
 • Järjestettiin sote-alan ammattilaisille Pirkanmaalla striimattu Sote-klubitapahtuma.
 • Tampereen ammattikorkeakoulussa luotiin puhelinpalvelu uraohjaukseen. Puhelinpalveluun voivat soittaa myös oppilaitoksen ulkopuoliset.
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus kehitti OPO-palvelun yrityksille osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja tuotti myös räätälöityjä yrityskoulutuksia.

Helsinki

 • Tuotettiin työnhakutori vieraskielisille asiakkaille Pasilaan ja Itäkeskukseen.
 • Annettiin vieraskielistille uraohjausta arabiaksi, englanniksi ja somaliksi.
 • Perehdytettiin henkilökuntaa vieraskielisten kohtaamiseen.
 • Luotiin CV-materiaalipohjat vieraskielisille.

Turku

 • Järjestettiin Tule töihin -tapahtuma, jossa oli noin 400 osallistujaa.
 • Luotiin konsepti matalan kynnyksen palvelusta.
 • Kehitettiin digitaalisia palveluja, kaupungin työntekijät voivat varata tiloja Varaamo-palvelulla asiakastyötä varten.

Osaamo tuotti ja kehitti matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluita ja käynnisti palvelupistetoimintoja. Hanke kehitti jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita, työnantajayhteistyötä ja digitaalisia palveluita. Lisäksi hankkeessa integroitiin työllistymiseen liittyviä palveluita. Osaamoa koordinoi Oulun kaupunki/BusinessOulu. Muut osapuolet olivat Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu (31.12.21 asti), Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki (31.12.21 asti) ja Vantaan kaupunki. Espoon kaupunki osallistui hankkeen toimintaan ns. ulkopuolisena benchmark-kumppanina, mutta sillä ei ollut omaa osahanketta kokonaisuudessa. Osaamo-hanke toimi ajalla 1.4.2020-31.5.2022 ja sen budjetti oli 1 569 654 euroa. Hankkeesta tehtiin myös ulkoinen arviointi.