Siirry sisältöön

Opiskelijapelien testaamista Wheel, Snipe & Cellyn demopisteellä Bit1-pelikilpailussa 2019, kuva: Metropolia.

Tästä oli kyse

  • Osaamisen pelimerkit -hanke keskittyi pelialan ja alan koulutuksen kehittämiseen. Kohderyhminä olivat pelialan opiskelijat toisella ja kolmannella asteella, alan oppilaitokset ja kouluttajat sekä työelämän edustajat. Hanke tuotti tietoa pelialan urapolkujen nivelvaiheista, esimerkiksi työllistymisen esteistä. Hankkeessa kehitettiin pelialan osaamismerkkijärjestelmää, joka kuvaa alalla tarvittavia osaamisvaatimuksia.
Joukko ihmisiä istuu värivaloilla valaistussa seminaaritilassa ja kuuntelee esitystä.
Bit1-pelikilpailun tuomaristoa vuonna 2018, kuva: Metropolia.

Osaamisen pelimerkit -hankkeen tuloksia

  • Osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen avasi hankkeessa käsityksiä alan moniammatillisuudesta ja osaamisten välisistä suhteista. Merkkijärjestelmän kehitystyön pohjaksi tehtiin pelialan osaamiskartoitus ammattialoittain. (Artikkeli aiheesta.) Yritykset voivat hyödyntää osaamiskartoitusta muun muassa palkkaussuosituksissa ja rekrytoinneissa. Osaamismerkkijärjestelmän kehittämistä varten on suunnitteilla kansainvälinen jatkohanke. Tarpeena on konseptoida järjestelmä, Suomessa tarpeena on vakiinnuttaa myös merkkien arviointijärjestelmä ja myöntäjät.
  • Tuotettiin monialainen pelikehittämisen opintojakso Capital Region Game Project (CRGP), jossa luotiin pohjaa uudenlaiselle yhteistyölle kehittämällä yhteisopettajuutta pääkaupunkiseudun pelialan oppilaitosten välillä. Opiskelijat perehtyivät opintojaksolla pelituotannon prosessiin kuuluviin teemoihin, kuten monetisaatioon ja markkinointiin ja loivat monialaisissa tiimeissä pelin, joka esiteltiin Demo Dayssa.
  • Tuotettiin opiskelijoille kansallinen pelikilpailu Bit1 alueellisine PreBit-esikarsintakilpailuineen. Osallistujia tavoiteltiin ensisijaisesti Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilta. Pelialan ammattilaisista muodostunut raati antoi palautetta tiimeille. Alan opiskelijat pääsivät tapaamaan vertaisiaan ja verkostoitumaan. Yrityksille kilpailut tarjosivat näkymän opiskelijoiden kehittämiin uusiin pelikonsepteihin ja käsityksen opiskelijoiden taitotasosta. Tapahtuma järjestetään myös jatkossa.
  • Hankkeessa tehtiin myös kartoituksia opiskelijoiden työllistymisestä. Kartoituksiin voi tutustua hankkeen sivuilla. Kartoitusten ja muun hanketyössä esiintulleen tiedon pohjalta koottiin ns. suosituskirje pelialan oppilaitoksille. Kirje sisältää havainnot tekijöistä, joista opiskelijalle on hyötyä työelämään tai työharjoitteluun siirtyessään.

Osaamisen pelimerkit

Bit1-pelikilpailu

Osaamisen pelimerkit -hankkeen päätavoitteina oli työelämätarpeiden kartoittaminen, nuorten ja opiskelijoiden pelialan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, siirtymien helpottaminen niin koulutusasteelta toiselle kuin työelämäänkin, ja pelialan koulutuksen laadun parantaminen. Metropolia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.11.2017-30.6.2020 välisenä aikana ja sen budjetti oli 637 729 euroa.

Lisätietoja
Saija Heinonen
projektipäällikkö
Metropolia ammattikorkeakoulu
saija.heinonen(at)metropolia.fi, puh. 040 184 9197