Siirry sisältöön

Matti Anttonen Etteplan MOREsta esittelee Tampere Events Appia (kuvakaappaus videolta).

Tästä oli kyse

  • Opastamisen ekosysteemi -hanke kehitti kaupunkiopastamista Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Lähtökohtana oli, että opastamista ei ole hyödynnetty aiemmin tarpeeksi kaupunkikeskustojen vetovoiman lisäämisessä ja yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
  • Hankkeessa keskityttiin opastamisen kehittämiseen normaalitilanteissa ja suurten väkijoukkojen opastamiseen.

Opastamisen ekosysteemi -hankkeen tuloksia

  • Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa kehitettiin uusia konsepteja sekä tuotteita ja palveluja kotimaan markkinoita ja kansainvälisiä markkinoita varten. Hankkeessa oli mukana noin 200 yritystä, lisäksi hanke koulutti lähes sata yritystä.
  • Hanke teki yhteensä 27 kokeilua ja viisi pilottia, joissa kehitettiin esimerkiksi:
  • Turussa kehitettiin koko kaupungin kattava opastamisen konsepti. Helsingissä opastamisen konseptia ja hankeohjelmaa päivitettiin digitaalisen opastamisen osalta. Tampereella kehitettiin kaupungin digitaalisia opastuspalveluita erityisesti tapahtuma- ja poikkeustilanneopastuksen tarpeisiin sekä pilotoitiin kävelyn opastuskonseptia.
  • Hankkeen kanssa tehty yhteistyö johti useammassa yrityksessä uusiin rekrytointeihin (esim. Hypercell Industries rekrytoi neljä uutta työntekijää ja Design Studio Muotohiomo yhden). Neljä yritystä myy hankkeen aikana syntyneitä tuotteita ja sitä useampi jatkokehittää ideoitaan. Yksi yrityksistä aloitti t&k&i -yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
  • Hanke kehitti älykkään opastamisen toimintoja ja ekosysteemiä monin eri tavoin, kuten järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia (Turussa yhteensä 37 tapahtumaa) sekä rakentamalla yhteistyöverkostoja kaupunkien ja yritysten välille. Verkostoista syntyi uutta liiketoimintaa, ja yritykset aloittivat suoraa yhteistyötä myös keskenään. Helsingissä aktivoitiin Kauppatorin yrittäjät ja innovaatioyritykset samaan Kehittäjäraatiin suunnittelemaan ja toteuttamaan kokeiluja ja pilottia. Helsingissä järjestettiin 15 tapahtumaa, muun muassa kansainvälinen seminaari yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa.

Opastamisen ekosysteemi -hankkeen tavoitteena oli luoda yrityksille uutta liiketoimintaa, tehdä opastamisen pilotteja ja kokeiluja kaupungeissa, luoda ja ottaa käyttöön kokonaisvaltaiset opastussuunnitelmat kaupungeissa sekä kehittää opastamisen innovaatioalusta. Edellä mainitut tavoitteet toteuttamalla oli tarkoituksena luoda hankkeessa mukana olevien kaupunkien kesken opastamisen ekosysteemi, jonka aktiivisia toimijoita ovat kaupungit, yritykset, viranomaiset, kehittämisorganisaatiot sekä korkeakoulut. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy, mukana olivat Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen kaupunki. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.9.2017 – 31.12.2019 ja sen budjetti oli 2 086 705 euroa.

Lue lisää kokeiluista os. itsasign.fi (suomenkielisellä pääsivulla otsikko ”Kokeilut ja pilotit”)

Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja

Opas opastajalle -työkirja

Lisää materiaaleja hankkeen sivuilla (suomenkielisellä pääsivulla otsikon ”Ladattavat materiaalit” alla)

Lisätietoja
Elina Malén
projektipäällikkö
Turku Science Park Oy
elina.malen(at)turkubusinessregion.com, puh. 0400 748 306