Siirry sisältöön

Tuloksia: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeen tutkimusryhmä esitteli hanketta Life Course and Longitudinal Studies -konferenssissa Skotlannissa. Vas. Mikko Marttila, Pasi Haapakorva, Marko Merikukka ja Aino Lappi.

Tästä oli kyse

 • Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeessa tutkittiin työllisyyspalveluja käyttäneiden nuorten taustatekijöitä kuutoskaupungeissa. Lisäksi tutkittiin nuorten työssäkäyntiä, opiskelua, etuuksien käyttöä ja muuta hyvinvointia (esim. mielenterveysdiagnooseja) sekä rikosrekisterimerkintöjä työllisyyspalvelujen käyttämisen jälkeen.
 • Tutkimuksessa käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoa, joka kattaa kaikki kyseisenä vuonna Suomessa syntyneet henkilöt. Tarkasteluajankohdaksi valittiin vuosi 2012, jolloin nuoret olivat 25-vuotiaita.
 • Työllisyyspalveluiden henkilökuntaa haastateltiin heidän näkemyksistään palveluohjauksen kehittämiseksi. Lisäksi tehtiin kysely ja siihen liitetty kehittämisinterventio nuorten hyvinvointiin liittyvien taustatekijöiden yleisyydestä.  Myös nuoria työllisyyspalveluiden asiakkaita haastateltiin palveluohjauksen kehittämiseksi.
 • Lisäksi selvitettiin nuorten hyvinvointia ja syrjäytymisen riskitekijöitä kuutoskaupungeissa.

Nuorten urapolut -hankkeen tuloksia

 • Suurimmalla osalla nuorista näyttäisi rekistereiden valossa menevän hyvin. Nuorista 87 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. 90 prosenttia nuorista oli joko töissä tai opiskelemassa 25-vuotiaina. Työttömyyden kokeminen sekä työmarkkinaetuuksien ja toimeentulotuen saaminen näyttäytyivät yleisesti ottaen lyhytaikaisilta kokemuksilta.
 • On kuitenkin erotettavissa selkeä joukko nuoria, joilla on erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä, ja osalle nuorista nämä riskit kasautuvat. Nuorista 13 prosenttia ei ollut suorittanut peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja noin joka kymmenes oli joko työttömänä tai työvoiman ulkopuolella vuonna 2012.
 • Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeessa syntyi iso tietovaranto, joka auttaa segmentoimaan nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaiden palvelutarpeita. Tätä on käytetty hyväksi myös SIB-hankkeessa, jonka tavoitteena on estää nuorten työttömyyttä. Oulun kaupunki edistää Sitran koordinoimaa SIB-hanketta.
 • Nuorten urapolut -hanke tuotti merkittävää tietoa kansallisen nuorten osallisuustulon valmisteluryhmän työn pohjaksi. Asiasta on käynnistymässä poikkihallinnollinen, kansallisen tason pilotti.
 • Hanke tuotti merkittävää tietoa poikkihallinnolliseen työryhmään, joka on perustettu ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Työryhmä valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla uusia toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisyyn.
 • Hankkeen johdosta nuorten työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toiminta tehostui ja se pystyy tulevaisuudessa palvelemaan entistä tarkoituksenmukaisemmin asiakkaitaan.
 • Vahvalla tietopohjalla pystyttiin vaikuttamaan merkittäviin kansallisiin valmisteluihin, jotka edistävät nuorten monialaisen yhteispalvelun toimintamalleja ja edellytyksiä.

Lue lisää raportista ”Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa

Kevään 2018 aikana julkaistaan lisäraportteja hankkeesta.

Mies ja nainen poseeraavat rinnakkain kameralle.
Erikoistutkija Tiina Ristikari esitteli Nuorten urapolut -hankkeen tuloksia myös Saksan Bambergissa järjestetyssä Life Course and Longitudinal Studies -konferenssissa. Kuvassa Ristikari ja elämänkulun teorian isä, sosiologian professori Glen H. Elder, Jr.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeen päätavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista. Hankkeessa olivat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Oulun kaupunki ja Helsingin kaupunki. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.10.2015–31.12.2017 ja sen budjetti oli hieman yli 300 000 euroa.

Lisätietoja:
Tiina Ristikari
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.ristikari(at)thl.fi
puh. 029 524 6720