Siirry sisältöön

Näyttämöt ja kasvunpajat -hanketiimi yhteispotretissa.

Tästä oli kyse

  • Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla parannetaan korkeakoulutettujen työnhakijoiden ja valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllisyyttä ja ratkaistaan samalla kehittämishaasteita yrityksissä.

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tuloksia

  • Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen toimintaan osallistui yli 900 työnhakijaa ja loppuvaiheen opiskelijaa sekä noin 100 yritystä.
  • Hankkeen toimijat kehittivät yhdessä Haastepaja-toimintamallin. Korkeakoulutetut työnhakijat ja loppuvaiheen opiskelijat ratkovat Haastepajoissa yritysten esittämiä käytännön haasteita. Haasteet liittyvät esimerkiksi yritysten liiketoiminnan tai tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut ovat ottaneet Haastepajat osaksi palveluitaan. Malli on otettu käyttöön myös ammattikorkeakouluissa Turussa ja Tampereella. Turun ammattikorkeakoulu tuotteistaa sitä myytäväksi palvelumalliksi.

Haastepaja-toimintamallin kuvaus. Valmistelu alkaa haastepajan markkinoinnista yrityksille. Seuraavaksi suunnittelu, aikataulutus ja haasteista sopiminen kohdeyrityksen kanssa. Sitten haastepajan markkinointi korkeastikoulutetuille työnhakijoilla ja korkeakouluopiskelijoille. Toteutuksessa on aloituskerta, seurantakerta, välisparraus, summauskerta ja näyttämökerta. Siitä seuraa verkostoitumista ja työmahdollisuuksia.

  • Kasvun Etsivät -valmennus työnhakijan oman osaamisen tunnistamista ja myymistä varten (Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu)
  • 10 Days 100 Challenges innovaatioiden kehittämisohjelma ja 10 Week Sprint -kiihdytysohjelma (Metropolia ammattikorkeakoulu)
  • Backstage-palvelu (Turun yliopisto)
  • Kasvun Etsivät -valmennuksia hyödynnetään jatkossakin Tampereen kaupungin työllisyyspalveluissa, myös Tampereen ammattikorkeakoulu haluaa hyödyntää valmennuksia erityisesti loppuvaiheen opiskelijoiden opinnoissa. Vuonna 2019 jatkuvat niin ikään 10 days 100 Challenges -ohjelma Metropolian, Haaga-Helian ja Laurea ammattikorkeakoulujen toteuttamana sekä Backstage-palvelu Turun ylipistossa.
  •  Yritykset saivat Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeesta uusia, innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja kehittämishaasteisiinsa sekä mahdollisuuden tutustua osaaviin tekijöihin, jotka olivat jo perehtyneet yrityksen käytäntöihin. Hankkeen tuloksina yrityksiin syntyi työpaikkoja, keikkatöitä, työkokeilupaikkoja, opiskelijaprojekteja ja harjoittelupaikkoja.
  • Hanke loi jatkoa ajatellen hyvää pohjaa yhteistyölle työllisyyspalvelujen ja korkeakoulujen kesken.

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tavoitteena oli testata ja luoda toimintamalli korkeakoulutettujen työllisyyden parantamiseksi ja yritysten kehittämishaasteiden ratkaisemiseksi. Kohderyhmään kuuluvat kehittivät ja toteuttivat yhdessä ratkaisuja yritysten kehittämishaasteisiin. Työnhakijoille ja opiskelijoille tarjottiin näytön paikkoja ja yrityksille apua liiketoimintansa kehittämiseen. Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turku Science Park olivat mukana hankkeessa. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.9.2016-31.12.2018 ja sen budjetti oli 881 091 euroa.

Lisätietoja:
Mari Sipilä
projektipäällikkö
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
mari.sipila(at)tampere.fi, puh. 040 195 1924