Siirry sisältöön

Tuloksia: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle

StreetReboot2-hackathon järjestettiin Junctionin yhteydessä. Kuva: STARA/Teemu Heljo

Tästä oli kyse

 • Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle -hankkeen tavoitteena oli lisätä 6Aika-kaupunkien ymmärrystä massadatan hyödyntämispotentiaalista ja
  -ehdoista, kehittää kaupunkien massadatan hyödyntämistä, avata kaupunkien dataa, koota datan hyödyntäjäekosysteemiä sekä luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.
 • Hankkeen pilotit toteutettiin Helsingissä ja Tampereella.
Mies seisoo VR-lasit päässä ruudun edessä, käsi ojentuneena, ruudulla katuympäristö.
3D-kaupunkimalliseminaari Tampereella. Kuva: Tampereen kaupunki/Tarja Nikupaavo-Oksanen

Hankkeen tuloksia

 • Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara kartoitti tietotarpeitaan dataan erikoistuneiden yritysten kanssa. Tämän jälkeen ylläpitojärjestelmien rajapinnat avattiin ja siilomaiset datavarannot yhdistettiin yhtenäiseksi ja avoimeksi “datalammeksi”, jota edelleen rikastettiin avoimen datan avulla. Datalampea hyödynnetään myös jatkossa kaupungin toiminnassa yhdessä yritysten kanssa.
 • Stara toteutti hankkeessa kaksi pilottia. Apuri-pilotissa kehitettiin reaaliaikaista tilannekuvatietoa ja liukkaudentorjunnan ratkaisuja sekä pölynsidontatarvetta. SiirtoSoitto-pilotissa testattiin, miten katujen aurausta ja hiekanpoistoa saataisiin tehostettua ja hinausten määrää vähennettyä ilmoittamalla katujen siivoustarpeista kaupunkilaisille. Hankkeen aikana käynnistettiin myös KaupunkiApuri-niminen tekoälykokeilu, jossa useampi tiimi loi Apuriin lisäominaisuuksia. Lisäksi suoritettiin muita hyötyajoneuvodataan liittyviä kokeiluja.
 • Tampereen kaupunki kartoitti yritysten tarpeita 3D-aineistoille ja niiden jakelulle. Kaupunki kokosi raitiotiehankkeen ja kaupunkisuunnittelun nykytila- ja suunnitelma-aineistot 3D-malliin ja avasi Unity-kaupunkimallinsa avoimena datana yritysten ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Lisäksi kaupunki kehitti ja testasi 3D-mallien jakelualustaa, joka mahdollistaisi aineiston lataamisen lisäksi sen palauttamisen ja tarjoaisi mallien automaattista tarkkuustason optimointia.
 • Tampereen yliopisto kokosi kokemuksia ja oppeja kansallisesti ja kansainvälisesti (deep benchmarking), määritteli massadatan hyödyntämisen kehikon ja valmisteli sen pohjalta strategiaa 6Aika-kaupunkien hyödynnettäväksi. Kansallisia ja kansainvälisiä oppeja hyödynnettiin hankepartnerien osatoteutuksissa. Yliopisto toimi hankkeessa kaupunkien pilottien tukena ja tuotti suunnitellut dokumentit hankkeen käyttöön.
 • Helsingissä ja Tampereella järjestettiin yhteensä kolme hackathonia. Niissä kehitettiin massadatan hyödyntämistä liikenteen palveluiden kehittämisessä ja saatiin kokemuksia 3D-mallin käytöstä.

 

Ryhmä ihmisiä seisoo ulkona ja tarkastelee sinistä kuorma-autoa, jossa kadunpuhdistusharjat. Kaikilla päällä keltaiset liivit, joissa lukee "Vierailija".
StreetReboot1-osallistujat tutustumassa STARAan. Kuva: STARA/Teemu Heljo

Hankkeen jatkotoimet

 • Helsingin kaupunki aikoo edelleenkehittää hankkeessa luodun laiterekisterin datalähteitä ja analytiikkaa. Apuria hyödynnetään liukkaudentorjunnan tukena 2018-2019, ja siihen lisätään katutasolle erottuva liukkausennuste ja reaaliaikainen liukkausmalli. Malliin lisätään esimerkiksi RoadCloud -start-up-yrityksen liukkausmittauksen datapalvelu. SoilScoutin datat avataan ja kyseiseen dataan yhdistetään muun muassa sääennustetietoja. SoilScoutin datalähteiden testaamista jatketaan kastelukauden 2019 aikana. SiirtoSoiton käytön laajentamista on jo kartoitettu, ja järjestelmän käytön jatkuminen on todennäköistä seuraavana hiekannostokautena. Aalto-yliopiston kanssa data-analyysien osalta aloitettua yhteistyötä syvennetään. Stara aikoo kehittää toimintaansa jatkossakin data-analytiikkaa ja dataa hyödyntämällä.
 • Tampereen kaupunki suunnittelee jatkavansa visuaalisen 3D-mallin kehittämistä niin, että sen maantieteellinen kattavuus, suunnitelmien ajantasaisuus ja visuaalinen laatu paranisivat, jolloin se palvelisi nykyistä paremmin yrityksiä ja muita hyödyntäjiä. Mallien jakelualustaa aiotaan testata ja koota oppeja, jonka jälkeen se vodaan mahdollisesti ottaa tuotantokäyttöön. Kehittämistä aiotaan tehdä jatkossakin yrityksiä ja muita käyttäjiä kuullen.

 

Viisi miestä seisoo suuren ruudun edessä ja tarkastelee kaupunkimallia. Kuvattu takaviistosta.
3D-kaupunkimalliseminaari Tampereella. Kuva: Tampereen kaupunki/Tarja Nikupaavo-Oksanen

6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle -hankkeen tavoitteena oli lisätä 6Aika-kaupunkien ymmärrystä massadatan hyödyntämispotentiaalista ja -ehdoista, kehittää kaupunkien tuottaman massadatan hyödyntämistä, avata kaupunkien dataa, koota datan hyödyntäjäekosysteemiä sekä luoda mahdollisuuksia liiketoiminnalle, innovaatioille ja uusille käyttäjälähtöisille palveluille. Hankkeen toteuttivat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto sekä mukana olleet yrityspartnerit. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.9.2016-30.8.2018 ja sen budjetti oli 647 812 euroa.

Hankkeesta on tulossa lessons learned -raportti.
Rebootthecity.fi
Tiedotteita, videoita ja muita aineistoja hankkeesta

Lisätietoja:

Timo Tuomivirta
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki, Stara
timo.tuomivirta(at)gmail.com, puh. 044 030 4856

Anna Vilhula
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
anna.vilhula(at)tampere.fi, puh. 040 3523 423

Pasi-Heikki Rannisto
professori
Tampereen yliopisto
pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi, puh. 040 557 8981