Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

  • Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA) -hankkeessa Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu avasivat yhteistyössä reaaliaikaisten liikennedatojen rajapintoja. Lähteinä olivat joukkoliikenne-, liikennevalo-, kunnossapito- ja pysäköintidata.
  • Hankkeessa tunnistettiin ja kategorisoitiin erilaisia datalähteitä määrittelemällä niiden hyödynnettävyyttä. Huomio keskitettiin suoraa hyötyä, uutta liiketoimintaa ja uusia palveluita mahdollistaviin datalähteisiin.
  • Hankkeessa hyödynnettiin kaupunkienvälistä yhteistyötä rajapinta-avausten määrittelyssä ja toteutuksessa sekä luotiin yhtenäisiä rajapintoja ja toimintatapoja.
Karttanäkymä, jossa otsikko "Föli, Turun seudun joukkoliikenne". Kartan päällä valikko otsikolla "Near you" ja "Favorites".
Turun reittiopas on toteutettu avoimilla rajapinnoilla ja se käyttää Fölin tuottamaa avointa joukkoliikennedataa.

LIIRA-hankkeen tuloksia

  • LIIRAssa avattiin liikennedatojen rajapintoja, jotka ovat nyt kaupunkien omissa datakatalogeissa vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä.
  • Hankkeen aikana hyväksi havaittu referenssitoteutusmalli rajapinta-avauksissa hyödyttää kaupunkeja myös tulevaisuudessa, kun työtä jatketaan. Tässä mallissa yksi kaupunki toteuttaa datan avaamisen omien tarpeidensa näkökulmasta ja muut ottavat opit omaan toteutukseensa.
  • Hankkeen aikana luodut yhteydet kaupungin eri toimijoiden kesken sekä myönteinen asenne tiedon ja oppien jakamiseen vaikuttavat myös jatkossa avoimen liikennedatan tulevaisuuteen.
  • Sovelluskehittäjien, yritysten ja kaupunkien välinen vuoropuhelu avoimesta liikennedatasta lisääntyi hankkeen kehityspajoissa ja infosessioissa. Näin ollen avoimien rajapintojen kehittämisessä on voitu huomioida yritysten tarpeet ja näkökulmat paremmin, millä on iso merkitys myös tulevaisuudessa tehtäviin avauksiin.
  • Jatkuvasti laajeneva avointen rajapintojen kokonaisuus tuo yrityksille lisämahdollisuuksia liiketoimintaan. Myös kaupunkien uudistuva rooli yritysten yhteistyökumppanina ja uusien palveluiden kasvualustana tukee yritysten liiketoimintaa.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeen tavoitteena oli kehittää kaupunkien avoimen liikennedatan infrastruktuuria ja aktivoida yrityksiä. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.8.2015- 30.9.2017 ja siinä olivat mukana Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Tampereen yliopisto. Hankkeen budjetti oli noin 713 000 euroa.

Lue esitteestä lisää kaupunkien LIIRA-piloteista

Katso datakatalogeista kaupunkien avatut tietoaineistot:
hri.fi
data.tampere.fi
data.lounaistieto.fi
data.ouka.fi

Lisätietoja:
Johanna Joensuu
projektipäällikkö
Tampereen yliopisto
johanna.joensuu(at)uta.fi
puh. 050 437 7291