Siirry sisältöön

Boost your Business -tapahtuma Espoossa. Kuva: Espoon kaupunki

Tästä oli kyse

  • Kasvun ekosysteemit -hanke kehitti innovaatiokeskittymiä ja yrittäjyyden polun palvelutarjontaa kaikissa kuutoskaupungeissa. Hanke vahvisti yritysten kasvua, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tuottamalla yrityksille kasvuohjelmia ja tapahtumia, auttamalla niitä verkostoitumaan sekä kehittämään tuotteitaan innovaatioympäristöissä ja käynnistämään uusia tki-yhteistyöprojekteja yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kasvun ekosysteemit -hankkeen tuloksia

  • Kaupungit ovat onnistuneet tuottamaan Kasvun ekosysteemit -hankkeessa yrityksille ja tki-verkostolle yhdessä sellaista arvoa, jota mikään kaupunki ei olisi voinut tuottaa yksin. Yritykset saivat välittömiä hyötyjä hankkeen valmennusohjelmista. Lisäksi hanke rakensi tai jatkokehitti kahdeksan kasvuohjelmaa, edisti kahdeksan eri alan innovaatioekosysteemin ja yritysklusterin yhteistoimintaa, tuotti innovaatioita ja kasvua edistäviä tapahtumia, kokeili uusia konsepteja kuutoskaupunkien yhteistyönä ja kehitti kaupunkien innovaatio- ja kasvuyrityspalveluita.
  • Kasvuhakuisten yritysten palvelut on jäsennetty hankkeen ansiosta nyt systemaattisemmiksi kokonaisuuksiksi, ne ovat verkottuneet paremmin keskenään ja ja yrityksille tarjottu palvelupolku on täydentynyt uusilla palveluilla. Hanke on kehittänyt palvelukonsepteja, joita jatketaan joko kaupunkien tai ulkoisten kumppanien toimintana. Hanke on kehittänyt myös innovaatioekosysteemien monitorointia ja tiedolla johtamisen käytäntöjä. Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset näkyvät osaamisen kasvun, vahvistuneiden keskittymien ja parantuneiden käytäntöjen muodossa.
  • Kaupunkien yhteistyö hankkeessa on synnyttänyt verkostoja, jotka jatkavat toimintaansa. Kehitystyön seurauksena on syntynyt useita uusia kehitysaihioita mm. kokeilualustojen, digitaalisten palveluiden, tiedolla johtamisen ja toimialarajat yhdistävän yhteistyön alueilla. Hankkeessa aloitettu työ jatkuu myös yrityksille suunnattujen kasvuohjelmien toiminnassa ja heinäkuun alussa 2021 käynnistyvissä 6Aika-jatkohankkeissa.
  • Konkreettisten tulosten lisäksi yhteistyön tekemisen tärkeys on tullut esiin niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa. Hankkeessa on muodostunut vahvoja verkostoja mm. startup-palveluiden ja kokeilualustojen ympärille sekä korkeakouluyhteistyöhön. Hankkeessa syntynyt kaupunkien välinen kehittäjäyhteistyö palvelee myös jatkossa uusia hankkeistuksia ja varhaisempaa yhteiskehittämistä.

Lisätietoja tuloksista, tunnistettuja kehityskohteita jatkoon ja lisää käytännön caseja eri kaupungeista löydät julkaisusta Kasvun ekosysteemit – kaupungit kasvuyritysten ja innovaatiotoiminnan tukena (pdf)

Kasvun ekosysteemit -hankkeen päätavoitteena oli auttaa yrityksiä ja tiimejä kiinnittymään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin sekä osaamisen kehitystä ja yritysten kasvua tukeviin palveluihin ja vahvistaa innovaatiokeskittymiä, jotka pitkällä aikavälillä palvelevat toimialan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehitystä sekä alan yritysten kasvua, ja edelleen alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä. Helsingin kaupunki koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Turku Science Park, Oulun kaupunki/BusinessOulu, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere ja Pirkanmaan liitto. Hanke ajoittui välille 1.8.2018-30.6.2021 ja sen budjetti oli 4,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Saana Rantsi
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 040 1699392, saana.rantsi(at)hel.fi