Siirry sisältöön

Tuloksia: KAOS – Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen

Tästä oli kyse

 • KAOS (Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen 6Aika-kaupungeissa) -hanke kehitti 3D-kaupunkimallintamisen osaamista ja hyödyntämisvalmiuksia yrityksissä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioissa kolmella osa-alueella:
  • kaupunkimallintamisen tekniset lähtökohdat
  • 3D-kaupunkimallintamisen ymmärrys systeemisellä tasolla sekä kaupungin toimintaa ja prosesseja tukevana kokonaisuutena
  • 3D-kaupunkimallintamisen hyödyt yhteiskunnassa.
 • Hankkeen toiminta painottui Espooseen ja Helsinkiin, koulutuksiin osallistui myös muiden kaupunkien ja kuntien työntekijöitä. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui lähes 300 henkeä.

KAOS-hankkeen tuloksia

 • KAOS teki Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioissa sisäiset selvitykset kaupunkimallien tunnettuudesta, käytettävyydestä ja uusista käyttömahdollisuuksista. Selvitys paljasti, että Espoossa kaupunkimallin kehityksessä ollaan jo pitkällä, mutta mallin hyödyntäminen esim. kaupunkilaisten osallistamiseen ja kaupungin sisäisenä viestintä- ja yhteistyöalustana vaatii vielä kehitys- ja koulutustyötä. Helsingin kaupungin henkilöstöä koskevissa haastatteluissa tunnistettiin esteitä mallien hyödyntämiselle. Esteet käsittivät sekä yksittäisiin työkaluihin liittyviä ongelmia ja rajoituksia että laajempia organisaatioon ja toimintaan liittyviä esteitä. Lisäksi havaittiin, että käyttäjiä on kaupungin organisaation sisällä monenlaisia ja heidän tarpeensa, taitonsa ja haasteensa eroavat toisistaan merkittävästi. Keskeisimpänä käytön esteenä tunnistettiin dokumentoitujen ja konkreettisten käyttöesimerkkien puute.
 • KAOS tuotti uusia oppimateriaaleja, kuten videoita uusista teknologioista, joilla kaupunkimallien lähtöaineistoja voi kerätä.
 • KAOS teki kaupunkiympäristöstä kerättyjen 3D-pistepilvien katseluohjelman, suomenkielisen Wikipedia-sivun kaupunkimalleista ja suomenkielisiä artikkeleita ammattilehtiin ja muihin julkaisuihin. 3D-aineiston julkaisussa hyödynnettiin 3D-studion oppimisinfran palvelinalustaa. Hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja voidaan kehittää ja hyödyntää jatkossa kaupunkimallien ja -mallinnuksen kurssien opetuksessa.
 • KAOS järjesti koulutusta 3D-paikkatiedon soveltamisesta muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoille. Hanke järjesti myös seminaarin virtuaalisten kaupunkimallien tulevaisuuden näkymistä ja 3D-kaupunkimallinnuksen uusista teknologioista. Tulevaisuusseminaarin jatkona KAOS järjesti tulevaisuustyöpajan, jossa eri alojen asiantuntijat ideoivat hankeaihioita 3D-kaupunkimallien laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Ideoita pyritään käyttämään pohjina uusille hankkeille.

Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen 6Aika-kaupungeissa (KAOS) -hanke kehitti ja pilotoi koulutusta 3D-paikkatiedon soveltamiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena oli, että kunnat ja kaupungit pystyvät tulevaisuudessa paremmin hyödyntämään ja ymmärtämään omien 3D-aineistojensa arvon sekä osallistamaan kaupunkilaisia ja yrityksiä kyseisellä aineistolla. Aalto-yliopisto koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Maanmittauslaitos/Paikkatietokeskus FGI ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanke ajoittui 5/2020-3/2022 väliselle ajalle ja sen budjetti oli 250 000 euroa.

Lisätietoja

Toni Rantanen
projektipäällikkö
Aalto-yliopisto
toni.rantanen(at)aalto.fi