Siirry sisältöön

Kuva: Helsinki Marketing/Omar El Mrabt

Tästä oli kyse

  • Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke kehitti asuinkerrostalojen energiatehokkuutta Helsingissä ja Vantaalla. Tätä tehtiin mittaustietoon pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen avulla. Tavoitteena oli edistää myös kiinteistönpidon suunnitelmallisuutta ja tukea mittaustietoon perustuvaa päätöksentekoa taloyhtiöissä.
  • Hanke kehitti lisäksi asuinrakennusten energiatehokkuusmarkkinoita ja tarjosi taloyhtiöille tietoa kiinteistöjen energiankulutukseen liittyvistä seikoista.

Ilmastoviisaat-hankkeen tuloksia

  • Ilmastoviisaat-hanke kehitti taloyhtiötiedon jakamista varten mallin, joka mahdollistaa tiedon jakamisen yhden väylän kautta. Mallissa huomioidaan tietosuojalain asettamat reunaehdot erityisesti henkilötietojen jakamiselle. Mallin pohjalta luotiin taloyhtiön dataportaali, jota kokeiltiin hankkeessa yhdessä yritysten kanssa.
  • Hankkeessa oli mukana 7 pilottitaloyhtiötä, joissa tehtiin hankkeen aikana energiatehokkuutta parantavia kokeiluja ja energiaselvityksiä. Osassa pilottitaloyhtiöiden huoneistoja mitattiin IoT (Internet of Things) -antureilla lämpötilaa, ilmankosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta ja välitettiin mittaustiedot dataportaalin kautta eteenpäin. Mittausdatasta tehtiin analyysit taloyhtiöille ja julkaistiin artikkeli “Defining data-driven analytical methods on improving energy-efficiency in apartment buildings”.
  • Ilmastoviisaat tuotti Taloyhtiön dataopas -julkaisun. Dataoppaan liitteenä julkaistiin taloyhtiön GDPR-opas ja yrityskatalogi. Taloyhtiöille laadittiin lisäksi askelmalli, jota seuraamalla kiinteistön energiatehokkuutta voi kehittää.
  • Hanke tarjosi koulutusta aiheesta myös asumisen digipalveluja kehittäville yrityksille ja teki Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvityksen.
  • HSY julkaisi vuoden 2020 alussa hankkeessa tuotetun avoimen verkkokoulutusympäristön taloyhtiöitä varten sekä verkkokurssin asuinrakennuksen energiankulutuksesta. Kurssin pohjana toimi HSY:n energiaeksperttikoulutus (lisätietoja Koutsissa).
  • Työ taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuu vuodesta 2021 eteenpäin Helsingin Energiarenessanssi-ohjelmassa ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kattavassa Taloyhtiöklubi-hankkeessa.

Lisää Ilmastoviisaat-materiaaleja Green Building Council Finlandin sivuilla

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tavoitteena oli avata ja vahvistaa markkinoita uudenlaisia, asuinrakennusten energiatehokkuutta lisääviä palveluja ja ratkaisuja varten. Hanke kehitti asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä ja kokeili tiedon jakamiseen soveltuvia alustoja. Lisäksi hanke loi suosituksia ja toimintamalleja taloyhtiöiden digiloikkaa varten. Helsingin kaupunki koordinoi Ilmastoviisaat-hanketta, muut osapuolet olivat Vantaan kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Forum Virium Helsinki ja Green Building Council Finland. Hanke toimi aikavälillä 1.9.2018-31.12.2020 ja sen budjetti oli noin miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Petteri Huuska
Helsingin kaupunki
petteri.huuska(at)hel.fi

Lauri Tähtinen
Green Building Council Finland
lauri.tahtinen(at)figbc.fi

Lasse Sariola
Forum Virium Helsinki
lasse.sariola(at)forumvirium.fi

Kirsi Sivonen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
kirsi.sivonen(at)hsy.fi

Jari Viinanen
Vantaan kaupunki
jari.viinanen(at)vantaa.fi