Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa pk-seudun 3AMK-ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea ja lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu rakensivat yhdessä tukiverkostoa hyvinvointialan yritysten omistajanvaihdoksille.
 • Hankkeessa haluttiin kannustaa yrityksiä toiminnan kehittämiseen omistajanvaihdosta silmällä pitäen. Lisäksi haluttiin kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja tuoda heille esiin yrittäjyyden eri muotoja.
 • Hanke tiivisti korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja selvitti ammattikorkeakoulujen roolia ekosysteemissä, joka koostuu yrittäjyyttä edistävistä toimijoista.

Oppilaita istuu pöytien äärellä luokassa. Punahiuksinen opettaja seisoo luokan edessä.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen tuloksia

 • Hanke järjesti yrityksille koulutuksia ja muita tilaisuuksia omistajanvaihdoksista. Yritykset saivat tilaisuuksissa tietoa siitä, miten valmistaudutaan omistajanvaihdokseen ja mistä he saavat tukea ja tietoa. Yrittäjät saivat tarvittaessa myös yksilöllistä neuvontaa.
 • Sote-yrittäjille tarjottiin täsmäkoulutusta ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin liittyen (esim. Kanta.fi -potilastietojärjestelemään liittyminen, digiloikka, sote-uudistus, tulevaisuuden hyvinvointipalvelut).
 • Osa yrittäjistä osallistui myös amk:n opiskelijoiden projekteihin ja opiskelijat tekivät yrityksille kehittämistehtäviä (mm. yritysten arvonmäärityksiin liittyen).
 • Koulutuksiin, omistajanvaihdostilaisuuksiin, yksilölliseen ohjaukseen ja opiskelijaprojekteihin osallistui yhteensä yli 160 yrittäjää.
 • Pk-sektorin yrittäjiä osallistui myös viiteen isoon verkostotilaisuuteen, joita järjestettiin mm. Sitran Soteuttamon, Uusimaa 2019 -hankkeen ja muiden ESR ja EAKR-hankkeiden kanssa.
 • Hanke edisti opiskelijoiden yrittäjyyttä pilotoimalla uusia tuotteita, kuten 3AMK:n monialaista Restartup-koulutusta ja mallintamalla ammattikorkeakoulun roolia yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten ekosysteemissä. Restartup-koulutus on nyt löytänyt paikkansa ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnassa. Oulussa rakennettiin ”Yrittäjäksi yrityskaupan kautta”-polku yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ks. avantooulu.fi
 • Yrittäjyyteen liittyvä toimijaverkosto on tiivistänyt yhteistyötä. Esim. pääkaupunkiseudulla ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä NewCo Helsingin kanssa. Hanke teki tiivistä yhteistyötä myös monien yrittäjäjärjestöjen, kuten Suomen Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät, Suomen Yrittäjänaiset, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n kanssa. Yrittäjyysverkoston toimijoiden kanssa on solmittu yhteistyösopimuksia siitä, miten he osallistuvat jatkossa korkeakoulujen t&k&i -toimintaan ja opetukseen. Hanke teki yhteistyötä kaikkiaan yli 80 yrittäjyyttä edistävän organisaation kanssa.
 • Yhteistyötä jatketaan Firmakauppa.fi ja muiden Omistajanvaihdosfoorumin toimijoiden kanssa.


Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä ja projektipäällikkö Ulla Vehkaperä Metropoliasta keskustelevat videolla hankkeen tuloksista.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen tavoitteena oli luoda innovaatioalustalle verkosto, joka mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja hyvinvointialan pk-yritysten TKI-yhteistyön vahvistumisen, omistajanvaihdosyritysten kehittymisen kasvu-uralle ja sujuvat omistajanvaihdokset. Verkosto koostuu ammattikorkeakouluista, kaupunkien yrityspalveluista ja muista omistajanvaihdosta tukevista tahoista sekä yrittäjistä, potentiaalisista jatkajista ja kaupunkilaisista. Omistajanvaihdoksen edessä oleville yrityksille tarjottiin räätälöityä tukea. Omistajanvaihdosyrittäjyys tehtiin ammattikorkeakouluopiskelijoille näkyväksi uravaihtoehdoksi ja vahvistettiin heidän yrittäjyysosaamistaan. Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu, mukana olivat Laurea ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.10.2016-31.3.2019 ja sen budjetti oli 631 552 euroa.

Opiskelijasta yrityksen jatkajaksi -opas

Katso täältä omistajanvaihdostarinoita

Lisää asiantuntijoiden blogeja, selvityksiä ja muita materiaaleja sivuilla hyvinvointiyritys.com

Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin

Lisätietoja:
Ulla Vehkaperä
projektipäällikkö
Metropolia ammattikorkeakoulu
ulla.vehkapera(at)metropolia.fi

Antti Sekki
projektipäällikkö
Laurea ammattikorkeakoulu
antti.sekki(at)laurea.fi

Tanja Römer-Paakkanen
projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
tanja.romer-paakkanen(at)haaga-helia.fi

Mika Paldanius
projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
mika.paldanius(at)oamk.fi