Siirry sisältöön

Medeka Oy testasi Virtuaalireitti-palvelua Kuuselakeskuksessa Tampereella. Kuva: Minna Kilpeläinen.

Tästä oli kyse

  • HIPPA-hanke on kehittänyt yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Lisäksi HIPPA on sparrannut yritysten tuotteiden kaupallistamista ja markkinointia. Hankkeen työssä on yhdistetty sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan sekä liiketalousalan osaamista.
  • Yritysten tuotteita ja palveluja on testattu mm. Sointu Senioripalveluissa Tampereella, ikäihmisten ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköissä Oulussa, Myllypuron seniorikeskuksessa Helsingissä ja asiakkaiden kodeissa.
  • HIPPA-hankkeessa on ollut yli sata yritystä mukana.

HIPPA-hankkeen projektipäällikköä Toini Harraa haastatellaan videolla noin 3.13 eteenpäin.

HIPPA-hankkeen tuloksia

  • HIPPA-hanke on kehittänyt toimintamallit käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä, testaamista ja kokeiluja sekä kaupallistamista ja markkinointia varten. Hanke tuotti Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto TUTTUnetin avuksi kehitystyöhön hyvinvointi- ja terveysalalla. Mallit ja työkalut soveltuvat käyttäjälähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen muillakin toimialoilla.
  • TUTTUnetistä löytyy myös yrityksille suunnattu Palvelut-osio, johon on koottu kaupunkien ja korkeakoulujen tuote- ja palvelukehitysyksiköiden tietoja. Metropolia Ammattikorkeakoulu jatkaa TUTTUnetin ylläpitämistä hankkeen jälkeenkin vähintään viisi vuotta. Verkostoa laajennetaan ja tiedot käännetään myös englanniksi kevään 2021 aikana kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.
  • HIPPA-hankkeessa järjestetyissä kokeiluissa kehitettiin mm. turvarannekkeita, paikannuspalveluja ja sovellusta asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan välistä viestintää varten. Hanke on testannut esimerkiksi virtuaalista karttapalvelua kuntoilun mielekkyyden parantamiseksi, yhteiskäyttöisen tabletin soveltuvuutta palveluasumisessa käytettäväksi sekä kuntoutuksen etäsovelluksia ja -ohjelmia.
  • HIPPA-hanke perusti älykkään palveluasumisen avoimet kehittäjäklubit Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Klubeihin on osallistunut mm. yrityksiä, palveluasumisen asukkaita ja henkilökuntaa, aiheesta kiinnostuneita kansalaisia, asukkaiden omaisia sekä asiantuntijoita ja opiskelijoita. Klubeilla on vauhditettu yritysten tuotekehitystä jakamalla tietoa, kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja kontakteja.
  • Hanke järjesti myös kaksi innovaatiokilpailua, yhden Oulussa ja toisen valtakunnallisesti.

Kuuntele HIPPA-hankkeen podcasteja ja tutustu muihin aineistoihin

hippa.metropolia.fi

HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 6Aika-kaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat olleet Helsingin kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018-31.3.2021 ja budjetti n. 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Toini Harra
Metropolia Ammattikorkeakoulu
toini.harra(at)metropolia.fi

Sanna Hartman
Helsingin kaupunki
sanna.hartman(at)hel.fi

Annika Honkavaara
Helsingin kaupunki
annika.honkavaara(at)hel.fi

Kirsi Jokinen
Oulun ammattikorkeakoulu
kirsi.jokinen(at)oamk.fi

Päivi Meriläinen
Oulun kaupunki
paivi.merilainen(at)ouka.fi

Tarja Heinonen
Tampereen ammattikorkeakoulu
tarja.heinonen(at)tuni.fi