Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • Game Time -hanke tuki Pelifarmi-valmennuksilla 17-29-vuotiaiden nuorten työllistymistä ja opintoihin ohjaamista Oulussa ja Tampereella. Valmennuksissa rakennettiin nuorille henkilökohtaisia jatkopolkuja työllistymistä varten. Valmennuksia järjestettiin molemmissa kaupungeissa kaksi, kuhunkin valmennukseen osallistui 25 nuorta.
 • Hankkeessa tutkittiin lisäksi, miten valmennukset vaikuttavat nuorten pelialataitojen kehittymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Game Time -hankkeen tuloksia

 • Pelifarmi-valmennuksen käyneistä nuorista 2/3 jatkoi töihin tai opiskelemaan. Vain 12% valmennuksen käyneistä nuorista palasi takaisin työnhakijaksi.
 • Game Time -hankkeessa kehitettiin Pelifarmi-valmennusohjelman toimintamalli. Malli yhdistää yksilöohjauksen ja työvalmentajan panoksen sekä hyödyntää nuorten vertaisohjaajuutta.
 • Nuoristotutkimusverkosto selvitti Pelifarmi-valmennusten vaikutuksia valmennusohjelmissa mukana olleiden nuorten elämään. Selvityksen tuloksissa todetaan, että nuoret saivat valmennuksen tiimityöskentelystä ja oppitunneilta pelisuunnittelun taitojen lisäksi mm. verkostoitumismahdollisuuksia ja tietoa vahvuuksistaan. Vaikutukset itsetuntemukseen ja -varmuuteen olivat monen nuoren mielestä merkittävät. Löytyi myös nuoria, joiden kokonaishyvinvointi kasvoi Pelifarmin ansiosta. Pelifarmi oli nuorille tärkeä myös sosiaalisena yhteisönä.
 • Hanke kehitti yhteistyötä pelialan yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien kesken. Yritykset saivat hankkeessa yhteyden potentiaalisiin työntekijöihin.
 • Pelifarmi-valmennukset jatkuvat Tampereen kaupungilla.
 • Tampereella jatkuu myös hankkeesta syntynyt Pelifarmi Lounge, jossa nuoret voivat jatkaa pelintekemiseen liittyvien taitojen kehittämistä ryhmissä myös valmennusohjelman jälkeen. Nuoret itse tekivät aloitteen Loungesta. Loungen toiminnassa korostuvat yksilöohjaajan roolin lisäksi nuorten itseohjautuvuus ja ryhmän tuoma vertaistuki.
 • Pelifarmin tuotteistaminen loi hyvän pohjan valmennuksen juurruttamiselle verkostoon sekä Pelifarmi-brändin laajentamiselle esim. Pelifarmi eSports -toimintaan, jota jatketaan sekä Oulussa että Tampereella.
 • Kaupungit harkitsevat valmennusten konseptin hyödyntämistä myös muilla kuin pelialalla.
 • Oulussa aloitti Luovuus+ -hanke, joka hyödyntää Pelifarmin konseptia, mutta valmennus laajentuu kattavammin luoville aloille.

Game Time valmennusohjelman toimintamallin kuvaus. Hakuprosessissa nuori 17-29 -vuotias työtön työnhakija hakee valmennukseen. Kaupungin työllisyyspalvelut ja TE-palvelut ohjaavat nuoria valmennukseen. Valintaprosessissa kaupungin työntekijä ohjaajana kulkee koko prosessin läpi nuoren kanssa. Tulee haastattelu ja mahdollinen valinta, jonka jälkeen allekirjoitetaan sopimukset. Ohjelman aikana opitaan tekemällä. Pelintekoprosessiin kuuluu suunnittelu, käsikirjoittaminen, ohjelmointi, grafiikka, äänet ja bisnes-puoli. Oppilaalla on alkukeskustelu, välikeskustelut ja jatkon kartoitus sekä loppukeskustelu prosessin päätteeksi. Sekä oppilaitoksilla, yrityksillä ja yhteisöillä sekä kaupungilla on omat roolinsa ja vastuunsa prosessin aikana. Valmennusohjelman jälkeen ohjaaja opastaa nuorta jatkopoluille, esim. alan koulutukseen, työharjoitteluun, työnhakuun. Valmennusohjelmalla on ollut positiivisia vaikutuksia nuoreen, mm. uuden oppimisen, mielekkään tekemisen ja onnistumisen tunteiden kautta. Hyödyt yhteiskunnalle liittyvät mm. työttömyyden vähenemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Tutustu (yllä) Game Time -toimintamalliin ja mallin hyötyihin

Tutustu nuorten tekemiin peleihin

Game Time -hankkeen tavoitteena oli nuorten työllistymisen tukeminen Oulussa ja Tampereella. Lisäksi hanke tavoitteli pelialan yritysten toimintaedellytysten monipuolistamista, tutkimustiedon hyödyntämistä pelialalla ja nuorten tietoisuuden lisäämistä koulutusmahdollisuuksista sekä kynnyksen madaltamista koulutukseen hakeutumisessa. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.1.2017-28.02.2019 ja sen budjetti oli 552 200 euroa.

Lisätietoja:
Marko Tiusanen
projektipäällikkö
Oulun kaupunki
marko.tiusanen(at)ouka.fi, puh. 050 520 9646

Kosti Pasanen
projektisuunnittelija
Oulun kaupunki
kosti.pasanen(at)ouka.fi, puh. 040 724 3522

Janne Kaakinen
projektisuunnittelija
Tampereen kaupunki
janne.kaakinen(at)tampere.fi, puh. 040 707 1658